Rusijos kosmoso pajėgos. Oro gynybos kariuomenė

Įstatymas

Praktiškai visuomet smurtas buvo pagrindinisbūdas spręsti tarpusavio problemas. Kai žmogus pirmą kartą paėmė lazdą į rankas ir suvokė, kad su brutalia jėga gali paveikti savo pobūdžio veiksmus, jis pradėjo naudoti smurtą visur. Taigi pasaulyje pasirodė karinis menas. Žinoma, karai ne visada turėjo ypatingai neigiamą charakterį. Kartais po jų išaugo galingos valstybės, tokios kaip Senoji Roma, Sparta, Makedonija ir kt. Vis dėlto daugeliu karo atvejų jie nuniokojo ir kentėjo civilius gyventojus iš įvairių valstybių. Kalbant apie karo meną, jis vystėsi nuo protingo žmogaus atsiradimo momento. Iš pradžių bet kokie konfliktai buvo sušvelninti iki chaotiškų "pjovimo" vienas su kitu lazdomis, o kova buvo daugiausia genčių bendruomenių. Vėliau, atsiradus valstybėms, karų vedimo procesas pradėjo keistis. Jų evoliucijai turėjo įtakos įvairūs veiksniai, iš kurių viena - priešų atsiradusios naujos grėsmės.

Rusijos kosmoso kariuomenė

Jei analizuosime šiuolaikinį lygįpasaulio šalių kovos pajėgumus, tai daugiausia sąlygoja specifinių tarptautinių teisinių santykių atsiradimas ir naujos ekonomikos sritys. Pavyzdžiui, šiandien ekonomika yra labai svarbi. Saugumas šioje srityje sukėlė įvairių įrenginių atsiradimą. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į didėjantį pasaulio galių kosmoso susidomėjimą. Be šio daugelio naudos, kurią sukurs jos kūrimas, šis procesas taip pat kelia konkrečių grėsmių. Todėl Rusijos Federacijoje keletą metų yra kosminės gynybos vienetai, kurie bus aptariami straipsnyje.

Rusijos Federacijos gynyba

Šiuolaikinėje Rusijoje gynybiniai pajėgumaivalstybė yra visos politinio kurso prioritetinė kryptis. Didėjantį šios valstybės veiklos srities prestižą taip pat sąlygoja nuolat kylantys vietiniai kariniai konfliktai įvairiose pasaulio dalyse. Kai kuriais atvejais tokie konfliktai prieštarauja tarptautiniams Rusijos Federacijos interesams, dėl kurių reikalaujama, kad jis būtų priverstinai įsikišęs. Siekiant organizuoti atitinkamą politiką ir užtikrinti gynybą, Rusijos kariuomenės kovinį pajėgumą, Rusijos vyriausybėje yra atitinkama vykdomoji valdžia, būtent Gynybos ministerija.

Reikėtų pažymėti, kad dėl naujo atsiradimograsinimai gynybos ministerijoje nuolat atliekami moksliniai tyrimai siekiant nuolat tobulinti Rusijos Federacijos karinį sektorių. Taigi 2001 m. Buvo nuspręsta sukurti specialius kosminius karius, kurie vėliau tapo Rusijos aviacijos ir kosmoso pajėgų dalimi.

Rusijos oro ir kosmoso pajėgos: koncepcija

Tokie kariniai susivienijimai yra Rusijos Federacijos gynybos ministerijos dalis. Iš esmės oro erdvės gynybos kariuomenė - Tai yra savaime hibridas Rusijos oro pajėgų irkarinės kosmoso kariuomenės. Jie buvo sukurti 2015 metais. Šios karinės pajėgos suvienijo įvairius departamentus ir tarnybas, kurios yra skirtos apsaugoti Rusijos oro erdvę, taip pat erdvę. Atliekant karines operacijas, tokio pobūdžio kariniai susivienijimai yra pajėgūs įvykdyti ir atremti streikus tiek tiesiogiai, tiek ore. Veiklos koordinavimą vykdo Rusijos Federacijos oro ir kosmoso pajėgų pagrindinė vadovybė.

aviacijos ir kosmoso gynyba

Pagrindinis pagrindinis oro ir kosmoso pajėgų štabas yra dislokuotos Rusijos gynybos ministerijos pastatuose.

Kūrimo istorija

Oro erdvės gynybos kariuomenės turigana ilga ir įdomi formavimo istorija. Kaip minėta anksčiau, jie buvo sukurti remiantis dviejų agentūrų sujungimu. Pažymėtina, kad Rusijos kosmoso pajėgos iš tiesų atgijo šioje naujoje karinėje kryptyje. Kadangi nuo 2001 iki 2011 m. Jie egzistavo, bet vėliau buvo paleisti. 2015 m. Kosminės jėgos prisijungė prie naujos Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų šakos. Yra keletas pagrindinių bruožų, dėl kurių atsirado erdvėlaivių pajėgos, būtent noras:

1. Sutelkti į vieną veiklos sritį įvairias karines formacijas, kurios yra pakankamai artimos savo užduotims ir funkcijoms.

2. Padidinti oro ir kosmoso kariuomenės veiksmingumą ir funkcionalumą iš tikrųjų juos kirsti.

3. Vienoje sistemoje sutelkti atsakomybę už karo kosmoso politikos įgyvendinimą ir plėtrą, taip pat valstybės gynybos pajėgumus šioje srityje.

4. Užtikrinti tolesnę Rusijos oro ir kosmoso kariuomenės plėtrą ir evoliuciją.

Rusijos aviacijos ir kosmoso jėgų uždaviniai

Aviacijos ir kosmoso jėgos turi savoįvairias užduotis, kurias jie nuolat sprendžia. Reikia pažymėti, kad dėl straipsnyje pateiktos karinės linijos naujumo jos užduotys turi atitinkamas savybes ir yra šios:

- valstybės gynybos pajėgumų užtikrinimas aviacijos ir kosmoso erdvėje, taip pat atspindimas bet kokių agresijos pasireiškimų joje;

- priešo kariuomenės pralaimėjimas ir sunaikinimas naudojant įprastas priemones, taip pat branduolinius ginklus;

- užtikrinant kitų ginkluotųjų pajėgų ginkluotųjų pajėgų veiklą veiksmingai naudojant aviaciją;

- balistinių raketų streikų atspindėjimas nugalėjus jų galvos vienetus;

- informuoti apie galimas raketų atakas;

- kosminės erdvės stebėjimas ir analizė, siekiant nustatyti grėsmes Rusijai;

- kosminių transporto priemonių paleidimo, specialiųjų palydovų sistemų produktas, siekiant suteikti kariuomenę patikima ir išsami informacija, taip pat kosmoso gynyba;

- visiško kovinio pasirengimo išlaikymas karinio paskirties palydovams;

Aerokosminių jėgų struktūra

Oro erdvės pajėgų struktūra apima atitinkamą kariuomenę, būtent:

- oro pajėgos.

aviacijos ir kosmoso gynybos pajėgos

- Rusijos kosmoso pajėgos.

- priešraketinės ir priešlėktuvinės gynybos pajėgos.

Tokia struktūra yra efektyvinaudoti visas šios karinės krypties jėgas ir priemones bei tinkamą valstybės gebėjimų lygį. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad kelių artimesnių ginklų suvienijimas leido užtikrinti jų reguliavimo paprastumą centrinių vykdomųjų institucijų lygiu.

Rusijos kosmoso pajėgos

Rusijos Federacijos kosminės gynybos pajėgos yra ypatingas kariuomenės rūšis, skirtas organizuoti ir užtikrinti valstybės interesus kosmoso veiklos srityje.

Rusijos kosmoso pajėgos
Reikia pažymėti, kad kosmoso gynyba yra naujoviška karinio meno sritis. Tokių kariuomenės analogai egzistuoja tik iki šiol labiausiai išsivysčiusiose šalyse. Pagrindinis šios kariuomenės dalies vienetų specifiškumas yra, visų pirma, aviacijos ir kosmoso gynyba. Kitaip tariant, pati kariuomenės veiklos temanustato gana įdomų užduočių spektrą, kuris jiems pateikiamas. Taigi, Rusijos kosminės jėgos, kurių dalys yra išsklaidytos visoje Rusijos Federacijoje, yra naujoviškos ir tuo pat metu konkrečios vienetai.

Kosmoso kariuomenės evoliucija

Aviacijos ir erdvės gynyba visada buvoprioritetinė kariuomenės plėtra Rusijos Federacijoje. Tačiau kariai, atitinkantys šį prioritetą, susidūrė su dviem etapais. Nuo 2001 iki 2011 m. Rusijos kosmoso pajėgos buvo atskira ir nepriklausoma Ginkluotųjų pajėgų sudedamoji dalis. Tačiau, kaip minėta anksčiau, nuo 2015 m. Rugpjūčio 1 d. Jie tapo Aerospace Force dalimi.

Kosmoso pajėgų uždaviniai

Nepaisant to, kad kosmoso pajėgosRusija yra aviacijos ir kosmoso pajėgų dalis, jos turi savo specialias užduotis. Taip pat būtina atsižvelgti į tai, kad kosminė pramonė yra labiausiai besivystanti ginkluotųjų pajėgų veiklos sritis, nes ateityje mokslininkai prognozuoja, kad kosminės jėgos yra labai svarbios dėl didelio erdvės, kaip karinių operacijų teatro, potencialo. Tačiau iki šiol Rusijos karinės kosminės jėgos įgyvendinti šiuos uždavinius:

1. Stebėjimas erdvėje ir objektuose.

2. Nustatant grėsmes iš kosmoso, taip pat tiesiogiai joje.

3. Atstovavimas ir pašalinimas grėsmių iš kosmoso.

4. Į orbitą paleidžiami kariniai ir civiliniai palydovai.

5. Orbitačių palydovų naudojimas Rusijos ginkluotosioms pajėgoms.

6. Kad kariniai ir civiliniai palydovai būtų visapusiškai operatyvūs, kad būtų galima juos nedelsiant panaudoti kritiniais atvejais.

Rusijos kosminės jėgos vienetai

Atsižvelgiant į pirmiau minėtą kosminių pajėgų plėtros prioritetą, pateiktų užduočių sąrašas gali būti atnaujintas kartu su naujais, nes Rusijos Federacijos karinė sfera vystosi beveik kasdien.

Rusijos Federacijos orbitinė grupė

Kosmoso gynybos kariuomenė tiesiog negalėjoatlikti užduotis, priskirtas jiems be dirbtinių orbitinių palydovų, kurie yra netoli Žemės. Tokio tipo erdvėlaivio derinys vadinamas orbitaline grupe. Šiandien Rusija yra antrasis pagal paleistų palydovų skaičių. Rusijos Federacijos orbitinė grupė turi 149 erdvėlaivius.

Rusijos karinės kosmoso kariuomenės
Visų pirma yra JAV, kuri veikia446 kosminių orbitinių palydovų. Trečią vietą užima Kinija, turinti 120 palydovų. Taigi kosmoso erdvę beveik visiškai patenka labiausiai išsivysčiusios pasaulio valstybės, kuri pabrėžia aukštą finansinį suvartojimą šioje ginkluotųjų pajėgų plėtros srityje. Tai reiškia, kad mažos ekonomikos valdžia negali sau leisti studijuoti kosmoso pramonėje ir kurti atitinkamus kovinius ginklus.

Kosmoso kariuomenės mokymas

Šiandien Rusijos Federacijoje yra labai vertaklausimas, kaip rengti aukštos kvalifikacijos kariuomenės darbuotojus. Tai reiškia, kad visose gynybos srityse yra tinkamų švietimo įstaigų. Rusijos kosmoso pajėgos nėra išimtis šiame numeryje. Kosminių karininkų mokymui yra dvi pagrindinės švietimo įstaigos:

- Karo kosmoso akademija.

- Karo akademija kosminių gynybos pavaduotoja Sovietų Sąjungos maršalka G. K. Žukovas.

Rusijos aviacijos ir kosmoso kariuomenės

Išvada

Taigi, straipsnyje mes pasakėme kąRusijos kosmoso pajėgos, kur jie yra, kur vykdomos mokymo įstaigos. Apibendrinant reikėtų pažymėti, kad šios kariuomenės šakos plėtra yra tiesiog būtina, atsižvelgiant į dabartines tendencijas karinio sektoriaus evoliucijoje visame pasaulyje. Galbūt artimiausiu metu konfliktai atsiranda ne tik žemėje, bet ir erdvėje.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą