Rusijos vidaus kariuomenė. Vidaus kariuomenės institutai. Vidaus kariuomenės struktūra

Įstatymas

Vidaus kariuomenė Vidaus reikalų ministerijos Rusijos Federacijosyra speciali karinė forma, užtikrinanti valstybės vidaus ir visuomenės saugumą, gina piliečių teises ir laisvę nuo neteisėtų ir kitų nusikalstamų įsikišimų. Kitaip tariant, tai yra neatskiriama šalies gynybinės grandies dalis. Vidaus kariuomenė yra struktūrinis padalinys Vidaus reikalų ministerijos Rusijos. Tai bus išsamiau aptariamas šiame straipsnyje.

vidiniai kariai

Aprašymas

Šiuo metu svarstomi Rusijos Federacijos vidaus kariaigalingas kariuomenės formavimasis. Šie vienetai yra visiškai motorizuoti (motorizuoti šautuvai) vienetai, turintys šarvuotos transporto priemonės. Vidaus kariai turi savo aviacijos, artilerijos, inžinerijos ir jūrų pajėgų padalinius. Paprastai šie vienetai turi puikų kovos efektyvumą. Vidaus jėgos Vidaus reikalų ministerijos Rusijos nenutraukia tobulinimo ir tobulinimo, jie reguliariai į savo karius įdarbina patyrusių karių iš nurodytų Rusijos pajėgų ir specialiųjų tarnybų (FSB, SVR ir GRU). Tai leido sukurti asmeninio žvalgybos direktorato, kuris yra Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės dalis. Nurodyta specialiojo ugdymo paslauga ne mažesnė už užsienio analogus. Asmeniniai žvalgybos padaliniai įsteigti nuo 1990 m.

Rusijos vidaus kariuomenė: struktūra

Ši formacija apima:

 • Kontrolė Vidaus kariuomenės vadovavimas.
 • Specialūs motorizuoti vienetai.
 • Veiksmų štabo kariuomenės vienetai.
 • Laivyno vienetai.
 • Militarizuoti vienetai ir vienetai, saugantys svarbius valstybės įrenginius ir specialius krovinius.
 • Karinės aviacijos padaliniai.
 • Karo profesinio aukštojo mokslo įstaigos.
 • Žvalgybos vienetai.
 • Kariuomenės sukarintos dalys.
 • Medicinos, mokslo įstaigos, taip pat kariniai vienetai, palaikantys vidaus kariuomenės vykdomą veiklą.

Rusijos vidaus kariuomenė

Atsakomybė

Pagrindiniai šios galios struktūros uždaviniai yra daugialypiai. Jų apibrėžimą nurodo Rusijos Federacijos įstatymas "Dėl vidaus kariuomenės":

 • Užtikrinti svarbių valstybės įrenginių ir specialių krovinių apsaugą.
 • Bendra veikla su kitais įvairiais vidaus reikalų organais socialinės tvarkos apsaugai įgyvendinti, taip pat nepaprastosios padėties ir visuomenės saugumo palaikymas.
 • Dalyvavimas valstybės teritorijos gynyboje.
 • Pagalba sienos blokams, pavaldūs federalinei saugumo tarnybai, siekiant įgyvendinti Rusijos sienos apsaugą.
 • Terorizmo apraiškų slopinimas ir režimo, skirto kovai su terorizmu, teikimas.

Vidaus kariuomenės yra sistemos Vidaus reikalų ministerijos Rusijos Federacijos. Jie palaiko šalies konstitucinę tvarką ir viešąją tvarką. Tačiau, jei bandoma suverenitetui iš užsienio, Rusijos vidaus kariuomenė dalyvauja atremdami agresiją su armija ir sienos apsaugos pareigūnais, kaip ginkluotųjų pajėgų dalimi. Minėta galios struktūra yra pavaldi Aukščiausiajam ginkluotųjų pajėgų vadui.

vidaus kariuomenė Rusijos vidaus reikalų ministerijos

Valdymo formavimas

Vidaus kariuomenę vadovauja Rusijos prezidentas. Jis patvirtina jų struktūrą, sudėtį, jėgą, sprendžia dėl jų dislokavimo ir vienetų judėjimo vietos, bendrą minėtų susivienijimų dalyvavimą Vidaus reikalų direktorate, siekiant užtikrinti nepaprastąją padėtį. Jis taip pat tvirtina šios struktūros viršininko postą ir, jei reikia, atleidžia jį nuo jo pozicijos. Rusijos Federacijos vidaus reikalų ministras tiesiogiai vadovauja tokiam formavimui. Jis yra visiškai atsakingas už šio formavimo veiklos teisėtumą. Be to, jo pareigos apima organizacinių reikalų ir tt taisyklių patvirtinimą. Minėtos galios struktūros viršininkas ir visų atitinkamų padalinių vyriausiasis viršininkas yra deputatas. Rusijos vidaus reikalų ministras. Jis yra atsakingas už šios formacijos valdymą ir yra asmeniškai atsakingas už jo mobilizavimą ir kovą su pasirengimu bei už tai, kad būtų įvykdytos įvairios jam pavestos užduotys.

Struktūrinis padalinys Vidaus reikalų ministerijos Rusijos yraPagrindinė šios formacijos komanda. Kariniai vienetai ir susivienijimai yra įtraukti į rajonus. Jie yra operatyvinė teritorinė asociacija. Savo ruožtu, jie vadovavo rajono formavimo komandą. Kariniai vienetai ir valdyti specialius motorizuotos sąnarių sakė antstatas ir taip pat vyresniųjų veiklos vadai gali pakaitai Vidaus reikalų ministras ir kontroliuoja atitinkamų vadovų pagrindinių dalykų RF, kur dislokacija yra atliktų ir gabaliukai duomenų ryšiai. Jie leidžiama naudoti minėtus vienetų formavimo duomenis į socialinės tvarkos apsaugos įgyvendinimo, kartu su įvairiais kitų organų vidaus reikalų, įsitraukti į masinių sutrikimų likvidavimo. Tačiau vienetų ir formacijos struktūrą draudžiama slopinti neleistinų mitingus ir taikias demonstracijas.

Rusijos Federacijos vidaus kariuomenė

Kontrolės ir priežiūros įgyvendinimas

Ši užduotis priskiriama prokuratūrai. Ji taip pat prižiūri, kad šie padaliniai sąžiningai įgyvendintų įstatymus. Ji kontroliuoja visų rūšių teisėtą šių įstaigų veiklą: operatyvinę paiešką, administracines ir baudžiamojo proceso procedūras. Prokuratūra taip pat prižiūri vidaus kariuomenės vykdomą įstatymų vykdymą, sulaikytųjų ir sulaikytųjų sulaikymo teisėtumą IVS ir imtuvo platintojams. Ši priežiūra vykdoma pagal galiojančius teisės aktus. Veiksmų, kuriuos vykdo vidaus kariuomenės brigados ir kiti ATS padaliniai, veiklos teisėtumą kontroliuoja įvairios institucijos. Iš esmės tai yra departamento priežiūra. Tai atlieka aukštesni vidaus reikalų įstaigų kontrolės ir metodikos padaliniai.

Taip pat suformuotas vienetas, vadinamasjų pačių saugumo tarnyba, kuri leidžia aptikti Vidaus reikalų ministerijos pareigūnus asmenis, padariusius oficialius nusikaltimus. Viešojo saugumo teisėsaugos struktūrų veikla yra pavaldi vietos savivaldos institucijoms. Prezidentas vykdo valstybinę Rusijos vidaus kariuomenės ministerijos atliktą darbą. Be to, ši priežiūra taip pat dalyvauja Rusijos Federacijos vyriausybė. Nagrinėjant baudžiamąją bylą ir administracinius nusikaltimus, kilusius iš minėtos struktūros padalinių, pateikiami skundai dėl sulaikymo ir sulaikymo teisėtumo, šių vienetų, kurie riboja pilietines teises, teisėtumas yra kontroliuojami teismuose.

vidaus kariuomenės vadovavimas

Šios galios struktūros aukštojo mokslo institucijos

 • Novosibirsko karinių vidaus kariuomenės institutas.
 • Permės karo institutas vidinių kariuomenės.
 • Sankt Peterburgo vidaus kariuomenės institutas.
 • Saratovo specializuota įstaiga.
 • Rusijos Federacijos gynybos ministerijos militarizuotame universitete yra ir Vidaus kariuomenės fakulteto buvimas.

Išsamiau aptarkite aukščiau nurodytas švietimo įstaigas.

Sankt Peterburgo karo institutas vidaus kariuomenės Vidaus reikalų ministerijos Rusijos Federacijos

Specialioji specializuota mokymo įstaigayra federalinė valstybinė karo švietimo įstaiga aukštojo profesinio mokymo. Šis institutas atlieka personalo mokymą, skirtą jiems paskirti pareigūnų taktinį lygį minėtoje Rusijos valdžios struktūroje, skiriant karinį lygį "leitenantas". Absolventai apdovanojami specialybės "Jurisprudencija" profesinio rengimo diplomu, turintį teisininko kvalifikaciją. Studijų trukmė - penkeri metai.

Šis kariuomenės vidaus kariuomenės Vidaus reikalų ministerijos institutas turi tokį pranašumą:

 • valstybės absoliutus saugumas;
 • gauti valstybinio standarto diplomą;
 • gera piniginė stipendija;
 • laisvas keliones į poilsio vietą abiem kryptimis;
 • užimtumas pasibaigus ugdymo procesui;
 • mokymas ir vairuotojo pažymėjimų įgijimas pagal "B" kategorijos tarptautinio modelio reikalavimus ir karo įrangos valdymo mokymų priėmimą.

Šis karo institutas turi 110auditorijos. Iš jų 88 yra nuolatinio dislokavimo vietoje, 17 - Moloskovitsa mokymo centre, dar 4 - Švietimo institucijoje Šiaurės vakarų Rusijos Vidaus reikalų ministerijos specialiųjų pajėgų departamente, kuri naudojama profesionaliems darbuotojams šiai saugumo struktūrai rengti.

Vidaus kariuomenės institutas

Instituto yra 14 skyrių:

 • Remiantis vidaus kariuomenės taktika.
 • Ugniagesių mokymo katedra.
 • Pagal bendros svarbos taktiką.
 • Departamentas ABV ir T.
 • Fizinis mokymas ir sportas.
 • OSBD BB departamentas.
 • Socialinių ir humanitarinių mokslų studijoms.
 • Karo pedagogikos ir psichologijos katedra.
 • Studijuodamas valstybės ir teisės istoriją bei teoriją.
 • Civilinės ir baudžiamosios teisės departamentas.
 • Dėl administracinio ir konstitucinio teisės studijų.
 • Baudžiamojo proceso ir teismo ekspertizės departamentas.
 • Pagal gamtos mokslų ir matematinių disciplinų studijas.
 • Užsienio kalbų katedra.

Šiame institute yra įregistruoti Rusijos Federacijos piliečiai (berniukai)kurie turi baigimo pažymėjimą (visą) bendrojo ar vidurinio profesinio mokymo, taip pat yra teisę studijuoti dėl sveikatos priežasčių, išlaikius specializuotą atranką ir teigiamai priėmę egzaminus. Gali dalyvauti šie asmenys:

 • Ne tarnauja Rusijos Federacijos armijoje nuo 16 iki 22 metų.
 • Pateikė nurodytą paslaugą ir yra jos skambutyje. Amžius - iki 24 metų.
 • Vykdo karinę tarnybą, tačiau tik pirmojoje sutartyje nurodyto termino pusės pabaigoje. Amžiaus riba yra iki 24 metų.

Permo kariuomenės vidaus kariuomenės Vidaus reikalų ministerijos Rusijos Federacijos institutas

Ši institucija teikia mokymus būsimiems pareigūnams. Po baigimo jie gaus profesinį aukštąjį išsilavinimą su teise į vėlesnę tarnybą nurodytose kariuomenėse Vidaus reikalų ministerijos Rusijos Federacijos

Ši institucija turi tokią organizacinę struktūrą:

 • instituto komanda;
 • valdymas;
 • 4 fakultetai, kuriuose yra 12 skyrių;
 • kursai pareigūnų tobulinimui;
 • 10 paramos vienetų;
 • septyni tiesioginio pavaldumo departamentai;
 • 1 batalionas, teikiantis mokymus.

Šio formavimo pareigūnų, turinčių profesinį išsilavinimą, mokymą atlieka keturi fakultetai:

 • Techninė pagalba, gaminanti "universaliųjų vikšrinių ir ratinių transporto priemonių specialistus".
 • Fakultetas, kuris gamina specialistus artilerijos ginklų bandymui ir veikimui.
 • Paruošia kompiuterių programinės įrangos specialistus įvairiems tikslams.
 • Šunų mokymas, gaminantis biologus. Institutas priima vyrams su Rusijos Federacijos pilietybe, kurie savanoriškai išreiškė pageidavimą mokytis. Jie turi turėti antrinį (visą) bendrąjį ar profesinį išsilavinimą. Jie taip pat turi atlikti tam tikrą patikrinimą Rusijos Federacijos federalinėje saugumo tarnyboje ir Rusijos Vidaus reikalų ministerijoje, būti tinkami sveikatai, psichologiškai stabilūs ir fiziškai pasiruošę mokymui. Atranka atliekama iš:
  - Piliečiai, kurie anksčiau nebuvo tarnavę ginkluotosiose pajėgose. Jie turi būti nuo 16 iki 22 metų amžiaus.
  - Piliečiai, kurie jau įvykdė nurodytą tarnybą arba kviečiami į jį (iki 24 metų amžiaus).
  - Piliečiai, kurie šiuo metu yra karo tarnybos sutartyje, tačiau pasibaigus pusės sutartyje nurodytam terminui. Jų amžius taip pat ribojamas iki 24 metų.

Nurodytuose institutuose mokomi per penkerius metus. Asmuo, kuris baigė šią instituciją, gauna "leitenanto" vardą.

Kandidatai į leidimą įleisti į šią kariuomenę yra:

1. Priėmimo į nurodytą sveikatos priežiūros įstaigą (karo-medicinos komisija) nustatymo laipsnis.

2. Įėjimo egzaminai, kuriais nustatomas profesinio pasirengimo lygis (psichologinis tyrimas), taip pat mokymo ugdymo lygio įvertinimas:

 • Techninio aptarnavimo fakultetas. Rusų kalba ir literatūra (rašo pareiškimą); matematikos ir fizikos (raštu).
 • Artilerijos ginklų fakultetas. Literatūros ir rusų kalbos (pareiškimas); matematikos ir fizikos (raštu).
 • Kineologų fakultetas. Literatūroje ir rusų kalba (pareiškimas), chemija ir biologija (raštu).
 • Automatizuoto valdymo sistemų fakultetas. Rusų kalba ir literatūra (pristatymas); matematikos ir fizikos (raštu).

3. Fizinio pasirengimo įvertinimas (pratrynimas ant strypo, važiuojant 100 ir 3000 metrų).

Rusijos vidaus kariuomenė

Novosibirsko karo laivyno vidaus kariuomenės institutas. Generalinis sekretorius И.К.Яковлев vidaus reikalų ministerija

Ši vyriausybės agentūra taip pat yrasvarbu. Novosibirsko ginkluotasis institutas rengia būsimų karininkų mokymus tarnybai vidaus kariuomenei Vidaus reikalų ministerijos Rusijos Federacijos. Dieninis išsilavinimas - tai Rusijos Federacijos piliečių, turinčių antrinį (išsamų) bendrąjį ar profesinį išsilavinimą, priėmimas. Kaip ir ankstesnėse švietimo įstaigose, įdarbinimas vykdomas iš šių kategorijų piliečių:

 • Ne tarnavo Rusijos Federacijos ginkluotųjų pajėgų gretas (nuo 16 iki 22 metų).
 • Jau anksčiau už nurodytą paslaugą ar esate jos skambutyje.
 • Šiuo metu vyksta karo sutartispaslauga, tačiau su sąlyga, kad pusė sutartyje nurodyto laikotarpio jau praėjo. Šiuo ir ankstesniu atveju pareiškėjų amžius apribojamas iki 24 metų.

Asmenys, baigę nurodytą instituciją, yra priskirtispecialusis karinis lygis "leitenantas" ir išduoda valstybės diplomą. Trečiaisiais studijų metais studentai, sėkmingai išlaikę egzaminą, gauna vairuotojo pažymėjimą su kategorija "B". Tai yra svarbus faktas. Kariūnai laikomi specialiuose nakvynės namuose. Visą studijų eigą jie taip pat visiškai remia valstybė. Studentams suteikiamos vasaros atostogos (atostogos), kurių trukmė - 30 dienų, o žiemą - 15. Iš antrųjų metų studentams sudaromos sutartys, po kurių jiems skiriama piniginė išmoka 10 000 rublių.

Šis institutas rengia šių specialybių specialistus:

 • "Teisinė nacionalinio saugumo parama". Absolventai kariuomenei pradeda tarnybos būrius būrio vado ar jo pavaduotojo pareigūnų operacinėms misijoms, specialiesiems motorizuotiems asmenims ir saugo svarbius valstybinius specialiuosius krovinius bei padalinių objektus, paskui skatina aukštesnę poziciją. Tai yra galingas argumentas. Jie taip pat gali turėti bendrovės pavaduotojo pareigas dirbti su esamais darbuotojais.
 • "Vertimas". Šios specialybės absolventai tarnauja į pradinį būrio vado padėtį specialiems tikslams (žvalgybos).

Саратовский vidaus kariuomenės institutas Vidaus reikalų ministerijos Rusijos Federacijos

Ši institucija taip pat atlieka svarbų vaidmenįnurodyta struktūra. Саратовский vidaus kariuomenės institutas Vidaus reikalų ministerijos Rusijos Federacijos laikomas vienu iš seniausių vidaus kariuomenės karinio mokymo vienetų, kurie specializuojasi rengiant pareigūnų dirbti šioje struktūroje pagal kvalifikaciją: "Jurisprudencija". Tai yra svarbi studijų sritis. Tie, kurie baigia studijas, išduodami diplomai su kvalifikacija "teisininkas", o pagrindinio pareigūno pareigas užima "leitenantas". Šios institucijos kariūnai yra pasirengę nepriekaištingai valdyti visas šaulių ginklų, savigynos ir kovos su rankomis priemones, valdyti karinės įrangos ir mašinų transporto priemones, dirbti su informacijos ir kompiuterių įranga.

vidinė brigada

Universitetas rengia pareigūnusvidinės jėgos. Dėl to svarbu turėti karines kvalifikacijas ir disciplinas. Šis institutas moko minėtos formacijos padalinių ir vienetų karinę ir specialią strategiją; bendroji ir karinė psichologija ir pedagogika; aukštoji matematika; užsienio kalbos; kitos karo ir specialiosios disciplinos. Pasibaigus kursui šios švietimo įstaigos absolventai platinimui įeina į Rusijos Federacijos Vidaus reikalų ministerijos Vidaus reikalų kariuomenės padalinius ir filialus už papildomą karinę tarnybą, nurodytą sutartyje (5 metus po universiteto užbaigimo) pagrindinių pareigūnų vadovaujamose padaliniuose. Tai svarbu apmokytiems darbuotojams.

Vidaus kariuomenės akademija: trumpas aprašymas

Perskaičius pirmiau, nepamirškiteir apie šią mokyklą. Rusijos Federacijos Vidaus reikalų ministerijos valdymo akademija yra federalinė valstybinė aukštojo mokslo profesinio mokymo įstaiga. Ši institucija teikia šios struktūros vadovybės darbuotojų ir kitų atitinkamų departamentų mokymo, perkvalifikavimo ir kvalifikacijos kėlimo kursus. Ji taip pat gamina specialistus mokslo ir švietimo modernios sistemos Vidaus reikalų ministerijos Rusijos Federacijos.

Svarbi data

Vidaus reikalų ministerijos vidaus kariuomenės diena yra profesionali šventė minėtos valdžios struktūros karininkams.

Vidaus kariuomenės akademija
Ši data buvo nustatyta 1996 m. Kovo 19 d.Prezidento dekretas Nr. 394, pagal kurį metinis šventė numatoma kovo 27 d. Rusijos vidaus kariuomenė nuo IV a. Pratęsė padalijimą įgyvendinant valstybės ir socialinės tvarkos palaikymą. Iš pradžių šį vaidmenį vaidino "lankininkai", tada "nuomininkai", tada buvo ginkluotų batalionų darbuotojai, o vėliau ir vidaus saugumo vienetai, dėl kurių laipsniški pokyčiai paskatino formuoti šią šiuolaikišką galios struktūrą.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą