Teisinės atsakomybės rūšys

Įstatymas

Teisinė atsakomybė yra susijusi su įstatymu,valstybės ir, žinoma, įstatymas. Valstybė gali taikyti ją nepriklausomai nuo juridinių asmenų norų. Jei galima teigti, kad šiuo atveju valstybė yra parama ar net prievartos mechanizmas, pagrįstai vadinti įstatymą mechanizmu, kuriuo šis prievarta įvyksta.

Teisinės atsakomybės sąvoka ir rūšys

Pagal tai yra suprantama ne daugiau kaip kaiptam tikros valstybės prievartos priemonės, susijusios su asmenimis, pažeidžiančiais įstatymų saugomas teises. Visi žmonės už padarytus neteisėtus veiksmus turi prisiimti atsakomybę prieš įstatymą, taip pat teismą - tai yra vienas iš svarbiausių teisinės atsakomybės skirtumų iš moralės.

Teisinę atsakomybę, samprata ir rūšys, kurios yra aptariamos šiame straipsnyje, turi labai specifinių savybių. Tai apima:

- įvedimas procedūrine forma;

- priklausomybė nuo valstybės prievartos;

- neigiamos pasekmės teisės pažeidėjams;

- viešas pasmerkimas;

- gali būti tik tam tikriems veiksmams (tiems, kurie numatyti skirtingose ​​teisinėse normose);

- teisinė atsakomybė gali būti skiriama tik už padarytus veiksmus;

- negalima pakartoti dvigubai už tą patį nusikaltimą;

- gali būti įvestos tik kompetentingos institucijos.

Teisinės atsakomybės rūšys yra skirtingos. Jie skiriasi tiek nusižengimo pobūdžiu, tiek pasekmėmis, kurios gali atsirasti dėl šių nusikaltimų.

Teisinės atsakomybės rūšys yra tokios:

- administravimo;

- nusikalstamas;

- medžiaga;

- civilinė teisė;

- drausminė.

Viena iš jos veislių yra nusikaltėlisatsakomybė. Jiems gali būti atleisti tik asmenys, kaltinami nusikalstama veikla (nusikaltimai). Mes pažymime, kad jie vadina kaltinamuosius veiksmus, numatytus Baudžiamojo kodekso. Tokia teisinė atsakomybė gali sukelti labai nemalonių valstybės prievartos priemonių, galbūt apriboti asmens, kuris buvo pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, teises. Baudžiamoji atsakomybė gali būti padaryta ne tik už padarytą nusikaltimą, bet ir už bandymą jį įvykdyti, bendrystę, pasiruošimą ir pan. Tai yra daug rimtesnė nei visų kitų rūšių teisinė atsakomybė.

Tik tas teismas gali pripažinti asmenį kaltu. Jis taip pat gali būti įvestas tik jam. Visa tai būtina laikytis tam tikros procedūrinės formos.

Dėl numatomo administracinio nusižengimoadministracinė atsakomybė. Paprastai tokia bausmė taikoma siekiant užkirsti kelią naujiems nusikaltimams. Jis jokiu būdu negali būti susijęs su fizine ar moraline žala, neturėtų kenkti žmogaus orumas.

Bausmės rūšys:

- administracinė bauda;

- diskvalifikacija;

- areštas (administracinis);

- administracinis veiklos nutraukimas ir pan.

Juridiniams asmenims taikomos specialios bausmių rūšys, tačiau dažniausiai jos taikomos baudoms.

Dėl karinių, darbo, švietimo,taikoma drausminė teisinė atsakomybė. Tai gali būti susijusi ne tik su baudžiamuoju nusikaltimu, bet ir su neprivalomais veiksmais.

Galimos šios nuobaudos:

- atleidimas iš darbo:

- papeikimas;

- pastaba.

Teisinės atsakomybės rūšys apimacivilinė atsakomybė. Tai atsiranda, jei kyla žalos kažkieno turtui, nesilaikoma sutartinių įsipareigojimų ir pan. Dėl šios teisinės atsakomybės gali būti numatytos sankcijos už žalos atlyginimo tipą, tam tikrų veiksmų vykdymą ir kt.

Taip pat yra atsakomybės. Tai reiškia darbuotojo pareigą atlyginti nuostolius, padarytus darbdaviui žalos gamybos priemonėms, prekėms ir pan.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą