Art. 12 Rusijos Federacijos administracinio kodekso numato atsakomybę už nusikalstamas veikas kelių eismo srityje

Įstatymas

Nelaimingų atsitikimų kelyje (toliau - kelių eismo įvykiai) padaryta žala matuojama dideliais kiekiais kasmet. Pagrindinės nelaimingų atsitikimų priežastys yra kelių eismo dalyvių nesugebėjimas laikytis nustatytų taisyklių, reglamentuojančių tai.

Art. 12 Rusijos Federacijos administracinio kodekso

Administracinių teisės pažeidimų sąvoka

Art. 12 Administracinis kodeksas Rusijos Federacijos skirtas administraciniams pažeidimams kelių eismo srityje. Jame yra trisdešimt septyni punktai. Pasak jų, transporto priemonių valdytojai (toliau - TC) gali būti atsakingi už įvairius veiksmus. Kokie administraciniai pažeidimai eismo srityje vadinami straipsniu? Kas gali būti atsakingas už tai?

  • Neregistruotos transporto priemonės valdymui.
  • Važiuoti be atitinkamų dokumentų ant automobilio.
  • Vairuojant klaidingą automobilį.
  • Valdymas apsinuodijimo būsenoje.
  • Viršija judėjimo greitį.
  • Transporto priemonių valdymas be vairuotojo pažymėjimo.

Dėl šių ir daugelio kitų pažeidimų, minimų 6 str. 12 Rusijos Federacijos administracinių teisės pažeidimų kodekso, yra bausmės baudų forma, kurios dydis siekia kelis tūkstančius rublių. Taip pat galima atimti transporto priemonės vairuotojo pažymėjimą tam tikrą laiką.

Administraciniai pažeidimai kelių eismo srityje

Eismo pažeidimas

Administracinių teisės pažeidimų kodeksasnustato, kad kelių eismo taisyklių pažeidimas yra socialiai žalingas, neteisėtas, kaltas (neveikimas), kuris kelia grėsmę žmonių sveikatai ir saugai, transporto priemonių sugadinimui.

Kalbant apie žalą, kuri gali būti padaryta,Tai reiškia, kad tai įvyksta važiuojant automobiliais. Pastarieji yra pripažįstami kaip šaltiniai, keliančių didesnį pavojų, juos reikėtų valdyti tik tinkamu mokymu ir būtinų vairavimo įgūdžių įgijimu.

Pažeidimų sudėtis

Koks yra pirmiau minėtas dalykasnusikaltimai? Saugus kelių eismas, transporto priemonės veikimas (jų veikimas be kliūčių). Vairuotojas, keliaujantis važiuojant klaidingu ar ne pilnai įrengtu automobiliu, kelia grėsmę žmonėms aplinkui ir kitiems vairuotojams. Pastarasis gali sukelti fizinę ar materialinę žalą. Todėl menas. 12 Rusijos Federacijos Administracinio kodekso draudžia važiuoti techniškai neapdorota ar sugadinta transporto priemonė.

Apie objektyvią nusikalstamos veikos pusębūdinga tai, kad yra tiktai neteisėti piliečių veiksmai prieš Kelių taisykles, eksploatuojant trūkstamas transporto priemones, gabenančias krovinius, netinkamai tobulinant ir nustatant.

Už administracinę atsakomybę patenkapiliečiai, kurie pasiekė nustatytą amžių (16-18 metų amžiaus), pareigūnai ir juridiniai asmenys. Ypatingas dalykas yra vairuotojas, vairuojantis transporto priemonę - gyvūno vairuotoją. Nesvarbu, ar jis turi teisę valdyti automobilį. Patraukti baudžiamojon atsakomybėn pagal str. 12 Rusijos Federacijos Administracinio kodekso galima, jei asmuo asmeniškai valdo transporto priemonę arba yra instruktoriaus-vairuotojo vietoje.

Vairuoti transporto priemonę be vairuotojo pažymėjimo

Specialūs dalykai

Ypač svarbūs yra tie, kurie tarnaujaarmijos, vidaus reikalų ir kitų saugumo tarnybų darbuotojai. Įstatymuose, reglamentuojančiuose jų tarnybą nurodytose institucijose, nurodoma, kad jie nėra priskirti administracinei atsakomybei, išskyrus kelių taisyklių pažeidimą. Tada jie nesiskiria nuo paprastų piliečių.

Bet gali būti ne tik automobilių vairuotojaibūti atsakingi už kelių eismo taisyklių pažeidimus. Tie, kurie neturi asmeninio automobilio arba važiuoja juo tik kaip keleiviai, yra lygūs dalyviai.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą