Pagrindinės visuomenės institucijos. Kokie jie?

Įstatymas

Pagrindinės visuomenės socialinės institucijos yraĮtvirtinti normos, motyvai, principai ir elgesio ideologija, reguliuojantys kasdienį žmonių gyvenimą. Kiekviena iš šių institucijų atlieka tam tikrą funkcijų rinkinį: reguliavimo praktikos formavimą ir įgyvendinimą, ty modulinį praktikos kodeksą individualiu ir kolektyviniu lygiu; etikos normų, apibrėžiančių "juodųjų" ir "baltųjų" kategorijas, kūrimas ir tobulinimas; tam tikrų tikslų siekimo technologijų nustatymas - genties tęsimas, turto įsigijimas, galia ir kt.

Taigi, klausia pagrindinės visuomenės institucijosjos kūrimo tikslais, taip pat kurti jų pasiekimo būdus ar tendencijas. Todėl kiekviena institucija turi valdymo, socialinės ir ekonominės reprodukcijos elementus.

Šiuolaikinė sociologija išskiria keletą tokių visuotinių būtybių: šeimos, nuosavybės, valstybės, ideologijos (religijos) ir švietimo. Paimkime juos atskirai.

Šeima

Pagrindinės visuomenės institucijos
Šeima laikoma to, ką mes esame šiandienmes vadiname "pagrindinėmis visuomenės institucijomis". Tai ne tik dėl to, kad šeima arba susijęs klanas yra originalus modelis savireguliuojančios socialinės sistemos. Faktas yra tai, kad, remiantis kraujo ir gentinių santykių pavyzdžiu, buvo parengti visi kiti socialiniai mechanizmai: grupės hierarchija, simbolinė ir ekonominė mainai, auklėjimas, vidinė klasifikacija ir galiausiai politinė dominavimas. Šiandien šeima yra dvigubos, biologinės ir socialinės reprodukcijos mechanizmas. Pradinis ugdymas, moraliniai principai, pirminis etinis vertinimas ir buvimo socialinėje aplinkoje būdas yra visos santuokos lygiu išspręstos užduotys.

Valstybė

Pagrindinės visuomenės socialinės institucijos
Valstybė, kaip pagrindinė visuomenės institucija,orientuota ne tik į savo narių saugumą, bet ir į teisėtų, socialinių, dvasinių ir galių garantuotų sukauptų ekonominių išteklių įgijimą. Šiuolaikinė valstybė iš tiesų teikia tokias dvi garantijas: privačios nuosavybės (ekonomikos) ir gyvenimo, žmogaus teisių ir laisvių neliečiamumą, - asmenybė politinėje prasme taip pat suvokiama kaip privati ​​nuosavybė.

Nuosavybės teisė

Pagrindinės visuomenės institucijos kaip ekonominėssistemos kilo iš tradicijos supratimą tam tikrų daiktų, priklausančių savininkui. Jei pirmasis nuosavybė buvo kolektyvinis (arba tiksliau teritorinės ir yra erdvė, kurioje atlikti rinkimo ir bandos procesą), kad nuo grupės hierarchijos atsiradimo, tada socialinės klasifikacijos reiškinys, jis tampa atskirais arba bendrais, orientuota į individualaus praturtėjimo. Tuo pačiu turtu, be grynai ekonominių funkcijų, aiškiai susijęs su "Šeima" kategorijos, tokiu būdu sudarant tiesioginį paveldėjimą iš sukaupto turto.

Religija

Valstybė kaip pagrindinė visuomenės institucija
Religija dėl kokios nors priežasties laikoma dvasios dalimipasaulis, nors iš tiesų jis yra laisvai įtrauktas į "pagrindines visuomenės institucijas" sistemą. Galų gale apibendrinti mistiški požiūriai, kaip antai kalbant apie švietimą, atlieka grynai ideologinę funkciją - dominuojančio socialinio vystymosi modelio apibrėžimą ir pagrindimą.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą