Įkalinimo įstaigos yra ... Penitencinės institucijos

Įstatymas

Žmogus ir socialinė sistema - amžinataisyklių, instinktų ir naujovių opozicija. Kovojant su sistema, įvedimas kažko naujo ir naudingo yra geras, tačiau yra situacijų, kai, prieštaraujant normas ir taisykles, žmogus susidaro pavojingus incidentus ir patenka į įkalinimo įstaigas. Tai yra specialios institucijos, kurios yra raginamos pataisyti individą, riboti laiką nuo visuomenės.

Penitencinė sistema

Prieš atsakydamas į klausimą, kas yrapenitencinė institucija, verta šiek tiek pasakyti apie sistemą, su kuria ji susijusi. Penitencinė sistema yra socialinė ir teisinė institucija, kuriai prašoma vykdyti baudžiamąsias sankcijas, kurias sudaro tiek laisvės atėmimo laisvė, tiek kalinimas iki teisminio tyrimo. Ši sistema atlieka dvi pagrindines visuomenės funkcijas: baudžiamoji atsakomybė ir nusikaltimų pasikartojimo prevencija.

penitencinės institucijos yra

Pagrindinis kalinimo įstaigos tikslas yra apsaugotivisuomenę, užkertant kelią nusikalstamumui. Ir tai galima pasiekti, jei tas asmuo, kuris tarnavo bausmei, sugrįžta į visuomenę, paruoštą ir norinčią laikytis taisyklių ir gali užtikrinti jų egzistavimą. Pasirengimas teisėtam gyvenimui visuomenėje vykdomas penitencinėse įstaigose. Tai yra korekcinės-pedagoginės bazės rūšis nusikaltėliams.

Veislės

Paprasčiau tariant, penitencinės įstaigos yra ribotos laisvės pažeidėjams. Iki šiol sistemoje veikia šios organizacijos:

  • Valstybės ir vietos vykdomosios valdžios organai, kontroliuojantys bausmės vykdymo procesą.
  • Bausmių vykdymo institucijos.
  • SIZOs - įmonės, kurių veikla grindžiama nuteistųjų, tyrimų, medicinos ar švietimo įstaigų, kurios yra baudžiamosios sistemos dalis, darbe.

socialinis darbas kalėjimuose

Bendrosios charakteristikos

Verta paminėti, kad visos organizacijos, kuriosatlikti Baudžiamojo kodekso apibrėžtą baudžiamąją funkciją, turi įstatymus ir nuostatus, pagal kuriuos jie turi veikti. Jų pagrindinis tikslas yra ne tik bausti, atimti laisvę, bet ir ištaisyti neteisėtą elgesį.

Apskritai tokios institucijos apima: kriminalinės vykdomosios inspekcijos, medicinos pataisos organizacijos, švietimo kolonijos ir gyvenvietės, griežto ir bendro režimo kolonijos, sulaikymo įstaigos, sulaikymo namai ir kalėjimai. Tai reiškia, kad visos organizacijos, kuriose pažeidėjai atlieka savo fizinių, socialiai naudingų darbų ir laisvės atėmimo bausmes, gali būti laikomi penitencinės sistemos institucijomis.

penitencinės institucijos

Socialinis darbas

Tokio tipo įstaigose yra pažeidėjaipraleisti daug specialių darbų, kurie padės ištaisyti. Pirma, tai yra fizinis darbas, ir, antra, socialinis darbas. Pagal Baudžiamąjį kodeksą yra 6 pagrindinės sritys, kuriose laisvės atėmimo bausmės sistema turi dirbti, siekiant ištaisyti pažeidėjus. Visais atžvilgiais galima atsekti socialinį darbą, tačiau jį reikėtų suvokti kaip atskirą pataisos orderio elementą.

Socialinis darbas kalėjimuose nėrayra priemonė, padedanti pasiekti tinkamą kelią. Tai leidžia padaryti šį procesą tik sėkmingai ir kartu apsaugoti kalinių interesus. Darbo esmė yra išlaikyti socialinius ryšius su išoriniu pasauliu, kad po išlaisvinimo žmogus galėtų prisitaikyti greičiau ir lengviau. Ypatingas dėmesys skiriamas šių nuorodų naudingumui. Jei jie turi neigiamą poveikį, socialinis darbuotojas gali tiesiog ignoruoti juos, apsaugodamas kalinį nuo jų. Taip pat verta paminėti, kad socialinis darbas neužbaigiamas po išvados, jis tęsiasi šiek tiek laiko, kol visiškai socializuojama.

kas yra kalinimo įstaiga

Pagrindinis socialinio darbuotojo uždavinys yraieškant, kuriant ir palaikant socialiai naudingus ryšius. Visų pirma jie atkreipia dėmesį į kalinius, kurie neturi artimos draugų ar giminaičių draugų, ir jo įmonė gali turėti neigiamą poveikį. Tokie pažeidėjai ieško interesų grupių, padeda užimtumui ir keičia savo socialinį ratą.

Penitencinės institucijos yrakorekcines darbo organizacijas, kuriose yra nusikaltėlių. Laisvės atėmimo vietose imamas intensyvus įsibrovėlių atstatymas, pradedant nuo darbo ugdymo iki socialinės paramos. Pagrindinis tokių įstaigų tikslas yra išleisti į visuomenę socialiai raštingus asmenis, suinteresuotus jų ateitimi, kurie gali suprasti, kad nusikaltimas bus visada baudžiamas.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą