Rusijos Federacijos konstitucinės teisės sistema

Įstatymas

Pakanka Rusijos konstitucinės teisės sistemossudėtingas, struktūrizuotas, dinamiškas kompleksas. Ji turi savo įstatymus, veikimo ir statybos bruožus. Labiausiai bendra forma Rusijos konstitucinės teisės sistema laikoma savarankiška, susidedanti iš trijų elementų. Šie komponentai yra nepriklausomi, tačiau glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje. Taigi konstitucinės teisės sistema apima principus, normas ir institucijas.

Pagal supratimo principus pagrindinis pagrindas. Šie fondai yra patvirtinti šalies Konstitucijoje. 1 skyrius atspindi principus, kuriais nustatoma valstybės esmė, asmens padėtis joje, veiksmai, pagal kuriuos vykdomi ekonominiai santykiai. Be to, šiame skirsnyje nustatoma žmonių išteklių naudojimo tvarka, nustatytos visuomenės politinės struktūros pagrindai.

Pagrindai, kuriuose yra konstitucinės sistemosteisės - tai pagrindinė įstatymų bazė, skirta įtvirtinti likusius pagrindinio įstatymo nuostatas, visą esamų šalies įstatymų struktūrą, taip pat kitus valstybės norminius aktus. Kitos nuostatos yra skirtos tolesnei plėtrai, taip pat fondų specifikacijai. Taigi jose nustatoma valstybės valdžios įstaigų kompetencija, nustatyta tvarka, pagal kurią būtina priimti įgaliojimus turinčius asmenis ir bendrus norminius aktus. Be to, nustatomi piliečių ir kitų subjektų pareigos ir teisės bei nustatomos teisinės ir kitos garantijos, kurių pagrindu yra įgyvendinami konstitucinės teisės sistemos principai.

Tuo pačiu metu nė vienas iš esamųesamos normos, neatsižvelgiant į tai, kur tai nustatyta, negali prieštarauti pagrindiniam įstatymo pagrindiniam normatyvui. Jei nustatoma, kad kokios nors nuostatos yra nesuderintos su konstitucinėmis normomis, šios nuostatos praranda galios ir pripažįstamos nekonstituciškai. Be to, jie neturėtų prieštarauti valstybės institucijų, piliečių, pareigūnų ir asociacijų sprendimų ir veiksmų principams.

Kai taikomi įstatymai ar kiti teisės aktaiteisės aktuose nėra būtinų nuostatų arba jie prieštarauja Pagrindiniam įstatymui, piliečiai turi teisę naudotis savo teisėmis pagal konstitucinės santvarkos formas. Šie principai savo ruožtu apima tris normų grupes.

Pirmoji grupė apima reguliuojančius veiksmusvalstybės veikla, valstybės institucijos. Antroji kategorija apima nuostatas, nustatančias asmens teisinį statusą valstybėje. Trečioji grupė apima normas, nustatančias Pagrindinio įstatymo teisinę galią, ir tvarką, pagal kurią ji keičiama.

Atsižvelgiant į formavimo pagrinduskonstitucinė sistema, nustatoma Rusijos Federacijos kaip valstybės forma, valstybinės valdžios šaltinis, demokratijos realizavimo būdai, šalies suverenumo funkcionavimo erdvės ribos. Be to, yra suformuluoti principai, pagal kuriuos nustatoma federalinė struktūra, valdžios institucijos yra suskirstytos į teisminius, vykdomosios ir teisėkūros, ir yra įsteigtos tam tikros institucijos, įgyvendinančios valdžios galią. Remiantis 7 straipsniu, socialinė politika valstybėje įgyja konstitucinės sistemos statusą, garantuojančią kiekvieno piliečio laisvą plėtrą ir orumą, nepriklausomai nuo jo veiklos pobūdžio.

Tuo pačiu metu valstybėje nėra vienospolitinės visuomenės struktūros dominavimas. Remiantis pagrindais, apimančiais šalies konstitucinės teisės sistemą, konsoliduota politinė ir ideologinė įvairovė, įskaitant daugiapartinę sistemą.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą