Administracinės ir teisinės normos

Įstatymas

Administracinės ir teisinės normos yravaldžios tvarka. Jie paprastai yra privalomi ir turi struktūrinę organizaciją. Administracinių ir teisinių normų įgyvendinimas numato viešojo valdymo sąveikos reguliavimą. Šie santykiai formuojasi įvairiose socialinio gyvenimo srityse.

Administraciniai ir teisiniai standartai yra kelifunkcijos. Taigi visi laikomi reglamentai laikomi įvairiomis teisinėmis nuostatomis. Kaip reguliavimo dalykas taikant administracines ir teisines normas, atsiranda konkretūs valdymo ryšiai. Nagrinėjamos nuostatos yra viešųjų interesų viešojo intereso viešojo administravimo srityje išraiška.

Administracines ir teisines normas nustato įgalioti valstybiniai organai, vietos savivaldos atstovybės, organizacijų, įstaigų, įmonių administracija.

Šios nuostatos įtrauktos į skirtingą teisinę galią turinčių teisės aktų struktūrą. Tokie veiksmai apima, pavyzdžiui, įstatymus, įstatus.

Visos administracinės ir teisinės normos yra numatytosturintis reprezentatyvųjį pobūdį, yra numatytos specialios valstybės prievartos priemonės. Kūrinijos šių nuostatų tikslas - išlaikyti reikiamą administracinę procedūrą. Tam tikrų rūšių administracinių teisės naudojamas reguliuoti socialinės sąveikos, kurios yra kitų teisinių sektoriuose (aplinkos, žemės, finansų, darbo, tt) objektas.

Nagrinėjamų pozicijų struktūra yra vidinė struktūra, logiškai sujungtų elementų kompleksas. Administracinės teisės sudedamosios dalys yra:

  1. Hipotezė. Ši dalis nurodo tas sąlygas, kurių formavimasis pradeda veikti pozicija (norma).
  2. Disponavimas. Šiame komponente yra tam tikros taisykl ÷ s, leidžiančios nustatyti (tinkamą) valdymo dalyvių elgesį.
  3. Sankcija. Šis elementas nurodo pasekmes, kurios atsiranda, kai pažeidimas yra pažeidžiamas.

Tarp pagrindinių administracinės teisės rūšių yra:

  1. Vadovaujantis reglamentu: materialinė ir procedūrinė. Pirmuoju atveju nuostatos sustiprina vadovybės santykių teisinį statusą ir juos tiesiogiai reglamentuoja. Procedūrinės normos nustato materialinių nuostatų įgyvendinimo tvarką ir sąlygas.
  2. Pagal funkcijas: reguliavimo, apsaugos. Reguliavimo normos reguliuoja teigiamą (objektyvią) vadybinę sąveiką. Apsaugos nuostatos yra susijusios su santykių apsauga.
  3. Pagal teisinio reguliavimo metodą: privalomas, rekomendacinis, dispozitiškas, raginantis. Imperatyvios normos apima kategorinius nurodymus, reikalavimus, susijusius su elgesio variantu, priklausančiu valdymui. Nuobaudos nuostatos numato galimybę pasirinkti elgesio variantą pagal pateiktą teisinę alternatyvą. Rekomendacinės normos numato pasiūlymą dėl tinkamiausio (efektyvaus) konkrečios problemos sprendimo būdo. Skatinamojoje nuostatoje numatytos skatinimo priemonės, taikomos sąveikaujantiems dalyviams, jei yra kokių nors naudingų veiksmų.
  4. Pagal recepto turinį: draudimas, įpareigojimas, teisių suteikimas. Pirmasis yra teisiškai draudžiamas tam tikrų viešojo administravimo srities veiklos įgyvendinimas. Privalomosios nuostatos nustato santykių šalių prievoles, nurodo konkrečius elgesio modelius. Pastaroji grupė apima normas, įtvirtinančias subjektų subjektų teises į sąveikas. Taigi, jis išreiškia asmens gebėjimą vykdyti veiklą savo nuožiūra pagal nustatytus reikalavimus.
</ p>
Komentarai (0)
Pridėti komentarą