Intelektinė nuosavybė ir jos vertinimo metodai

Įstatymas

Šiuolaikiniuose teisės aktuose yra toks terminas,kaip intelektinė nuosavybė. Pastaruoju metu šis teisinis terminas pradėjo būti naudojamas dažniau, nes nuolat kyla klausimų dėl autorių teisių ir gretutinių teisių. Norint išspręsti tokius konfliktus, turite žinoti teisinį pagrindą.

Intelektinė veikla yra ypatingaDarbo kryptis, kurios rezultatas ne visada gali būti jaučiamas ir realizuotas. Tačiau vis dėlto tai yra ta pati nuosavybė kaip ir bet kuris kitas materialus objektas ar kažkas panašaus. Viskas, kas reiškia tam tikrą vertę, dabar gali tapti konfliktų priežastimi, o kai kuriais atvejais intelektinė nuosavybė yra labai vertinama. Šiuo atveju mes kalbame apie produktus ar intelektualinės veiklos žmonėms rezultatus.

Teisiniu požiūriu šis terminasnurodo visas teises, kurias turi asmuo arba visa bendrovė. Šis asmuo ar bendrovė yra vadinami teisių turėtoju. Tik turintieji turintys intelektines teises disponuoja šia nuosavybe.

Kaip jau minėta, šiuolaikiniame pasaulyjeintelektinė nuosavybė yra tam tikra vertė, nes ji gali gauti pajamų, kartais gana didelė. Atsižvelgiant į tai, reikia apsaugoti ir teisėtai naudotis naudojimosi teisėmis, nes priešingai nei materialus objektas, intelektualinės veiklos produktai paprastai nėra svarbūs ir gali būti lengvai naudojami kitiems žmonėms, taip pat ir pajamoms.

Teisinis vertinimas ir įstatymų taikymo ribų nustatymas

Intelektinės nuosavybės sąvoka apimakeletas pagrindinių produktų rūšių ir dokumentų, teisėtai užtikrinančių asmens ar juridinio asmens teises. Šie dokumentai gali būti gauti po atitinkamų vertinimo procedūrų. Pagrindinis uždavinys - bandyti objektyviai ir tiksliai įvertinti intelektinę nuosavybę apskritai, nurodyti jos vertę ir užtikrinti tam tikro asmens teises.

Rusijoje yra standartų, skirtų bet kokiam vertinimuiICSER ​​turtas, pagal kurį vertinama intelektinė nuosavybė. Taip pat atsižvelgiama į Amerikos ir Rusijos vertintojų bendruomenių bei Tarptautinės vertintojų asociacijos reikalavimus.

Intelektinės nuosavybės rūšys

Tyrimo objektas šioje byloje yrakonkretus kūrybinės veiklos rezultatas. Tokiu būdu moksliniai ir techniniai laimėjimai, profesinės paslaptys ir žinios, dizaino projektai, knygos, muzika, filmai ir kt. Procesas skirtas nustatyti jų galimą vertę, atsižvelgiant į jo svarbą ir materialines naudą savininkui.

Turto nuosavybė priklauso nuospecialūs dokumentai. Patente apibrėžiama nuosavybės teisė į išradimus, taip pat suteikiama teisė ją naudoti savo nuožiūra ir gauti pajamas. Licencija yra dokumentas, leidžiantis vykdyti veiklą, naudojant tam tikrus intelektinės nuosavybės produktus, tačiau jai netaikomos nuosavybės teisės.

Pagal kūrybos veiklos kategorijątaip pat gali gauti įvairių prekių ženklų ir prekių ženklų, reklaminių šūkių ir dar daugiau. Dažnai jie taip pat vertinami ir patentuojami, kad apribotų trečiųjų šalių naudojimą. Autorių ir gretutinės teisės pradeda veikti knygų, muzikos, filmų ir kitų produktų atžvilgiu. Ši intelektinė nuosavybė dažniausiai sukelia konfliktus.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą