Art. 238 Baudžiamojo kodekso. Produktų, produktų, darbų ar paslaugų, neatitinkančių saugos reikalavimų, gamyba, saugojimas, transportavimas ar pardavimas

Įstatymas

Specialios nusikalstamos veikos yraveiksmai, kurie yra pažeisti ar netyčia, bet bet kokiu atveju kelia pavojų visuomenei. Tai pirmiausia yra tokia veikla kaip neteisėta prekyba narkotinėmis medžiagomis. Medicinos praktika ir vaistų pardavimas, jei nėra būtinų licencijų, taip pat yra draudžiami įstatymu. Nusikaltimai, kurie gali pakenkti vartotojų sveikatai, apima veiksmus, nurodytus straipsnyje. 238 Baudžiamojo kodekso. Ką reiškia šis nusikalstamas straipsnis? Kokią bausmę gali prisiimti tas, kurio kaltė yra įrodyta byloje, iškeltoje pagal art. 238 Baudžiamojo kodekso?

St 238 UK RF

Komentarai apie straipsnį

Pagal įstatymus draudžiama laikyti, gabenti ir transportuotiparduoti produktus, kurie neatitinka saugos reikalavimų, ty gali pakenkti vartotojui. Tą patį reikėtų pasakyti apie paslaugų teikimą. 1 dalies 1 str. Baudžiamojo kodekso 238 straipsnyje teigiama, kad už tokius veiksmus pilietis baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Baudžiamasis kodeksas taip pat numato priverstinį darbą ir laisvės apribojimą tokiems veiksmams. Maksimali bausmė už šį nusikaltimą yra trys šimtai tūkstančių rublių.

Antroje ir trečioje šio nusikalstamo straipsnio dalyse kalbame apie kvalifikuotus ženklus, kurių buvimas daro bausmę didesnę, nei nurodyta 1 str. 238 Baudžiamojo kodekso.

Iki šešerių metų

Įkalinimas dėl šio termino kelia grėsmę kaltinamiesiemsarba grupė tų, kurie organizavo produktų, kurie neatitinka saugos standartų, pardavimą, iš anksto susitarę. Art. 2 dalis. 238 straipsnyje taip pat teigiama, kad jeigu tokie veiksmai ar bet kokių paslaugų teikimas sukėlė asmens mirtį, organizatoriai yra atsakingi ir, priklausomai nuo sprendimo, teismas gali būti nuteistas laisvės atėmimu arba bauda. Paprastai įkalinimo tokiu atveju negalima išvengti. Maksimalus terminas yra šeši metai.

h 1 st 238 uk rf

Iki dešimties metų

Art. 3 dalis. 238 Rusijos Federacijos baudžiamasis kodeksas sakė, kad nusikaltimas, dėl kurio įvyko dviejų ar daugiau žmonių, ty grupių, mirtis. Tai reiškia, kad parduodant produktus ar teikiant paslaugas, kurių teikimas organizuojamas akivaizdžių pažeidimų metu, įvyko žmonių mirtis, tokios veiklos iniciatorius gali praleisti už grotelių dešimt metų. Yra ir kitas bausmės tipas - priverstinis darbas. Akto 3 dalyje nurodyto akto vykdytojo bauda. 238 Baudžiamojo kodekso, nėra tikimasi.

Savybės

Dalykas pagal str. 238 Baudžiamojo kodekso Rusijos Federacijos yra organizacijos savininkas arba vadovas. Jie taip pat gali būti individualūs verslininkai. Neteisėtas dokumentų, kurie neatitinka tikrosios prekių ar paslaugų kokybės, išdavimas yra nusikaltimas, už kurį atsako tokį pažymėjimą turinčių įstaigų darbuotojas.

Atsakingas vadovas bus pristatytasfaktas, kad prekių gamybos, laikymo ar gabenimo į rinką tikslas yra įrodytas. Ir tuo atveju, jei šie produktai gali pakenkti gyventojų sveikatai. Prieš teismui taip pat turėsite atsakyti į įmonės, kurioje buvo atliktas darbas, savininką, neatitinkančius privalomų reikalavimų.

Menas. 238 Rusijos Federacijos baudžiamasis kodeksas (kiekvienam verslininkui ar įmonės vadovui bus naudinga perskaityti pastabas) pateikiamas išsamus šio nusikaltimo apibrėžimas. Veiksmas yra baigtas pasibaigus straipsnyje nurodytoms pasekmėms. Tai yra, jei organizacija užsiima gamyba, bet tada ji neparduoda, savininkas negali būti įtariamas nusikaltimu pagal Art. 238.

Baudžiamojo kodekso sakinio 238 straipsnis

Ketinimas

Toks nusikaltimas yra atsitiktinis įsipareigojimas būti negali Jei bendrovės vadovas pradeda gaminti bet kokį produktą, jis negali žinoti apie jai keliamus reikalavimus. Vartotojų teisių įstatyme šis klausimas yra labai apsunkintas. Taigi tiesioginis ketinimas yra būdingas nusikaltimo subjektyvii daliai, minėta meno straipsnyje. 238 Baudžiamojo kodekso. Žinoma, teisminio nuosprendžio negalima sušvelninti dėl to, kad kaltinamasis nežinojo apie vartotojo teises. Gamintojas, kaip nurodyta taisyklėse, privalo užtikrinti savo gaminių saugumą.

Gamybos ir kitos sąvokos

Taip pat būtina apibrėžti terminų reikšmę, kurios iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti labai aiškios.

Gamyba yra baigta produkcijaprekės, kurioms išduotas sertifikatas, ne įmonėje. Sandėliavimas yra tų pačių produktų, kurie yra sandėlyje, paskirstymas vėlesniam pardavimui. Jei pagal vadovo nurodymus šios prekės buvo išvežtos iš įmonės į saugyklos sandėlį, tada ateityje, jei bus nustatyta saugos standartų neatitiktis, jis taip pat bus įtrauktas į Art. 238 Baudžiamojo kodekso.

Praktika rodo, kad tai nustatytiTokiems veiksmams dažnai naudojamas toks operatyvus įvykis kaip bandomasis pirkimas. Su šiais veiksmais galima užkirsti kelią nusikaltimo pasekmėms.

JK 238 straipsnis

Darbai ir paslaugos

Teismų praktika pagal Art. 238 Rusijos Federacijos baudžiamasis kodeksas yra ne tik bylų nagrinėjimas, grindžiamas neteisėtu prekių pardavimu. Atsakovo vaidmuo pagal šį straipsnį taip pat gali būti organizacijos, kuri atlieka įvairias darbo vietas ir teikia paslaugas visuomenei, vadovas. Jei tokia veikla neatitinka nustatytų reikalavimų, organizatoriui tenka baudžiamoji atsakomybė. Tuo atveju, kai šio veiksmo pasekmės baigėsi mirtimi, valdytojui taikomos labai griežtos bausmės.

Saugumo reikalavimai

Kokie jie? Kokiais atvejais šios normos nebuvo laikomasi? Produktas neatitinka nurodytų reikalavimų, turinčių šias savybes:

  • jam buvo atmesta pažyma;
  • nėra sertifikuota;
  • galiojimo laikas arba saugojimo taisyklės.

Sertifikavimas

Norint gauti oficialų dokumentą,kuris patvirtina prekių atitiktį būtiniems reikalavimams, bendrovė privalo taikyti sudėtingą procedūrą. Dėl to valdybai / savininkui bus išduotas sertifikatas arba atsisakoma jo gavimo. Šis dokumentas yra atitikties reikalavimams ir standartams įrodymas. Išdavimo tvarka kartais kyla dėl tam tikrų sunkumų, dėl kurių dažnai įvyksta nusikalstamų veikų pagal 238 straipsnį pažeidimai.

Verslumas ir nusikalstamumas

Vienas veiksmingas būdas įveiktinusikalstamos veiklos apraiškos ekonominėje veikloje yra Baudžiamojo kodekso numatytų lėšų naudojimas, kaip tai rodo teismo bylos, kurios yra peržiūrėtos pagal Art. 238 Baudžiamojo kodekso.

Išduotas 2004 m. Aukščiausiojo Teismo plenumassprendimas, susijęs su teismo praktika neteisėto verslo atvejais. Nuo tada Rusijos miestų teismai kasmet nagrinėja nusikaltimus, susijusius su neteisėta įvairių prekių gamyba arba paslaugų teikimu, kartu su aiškiais pažeidimais. Paprastai kaltininkas kaltinamas pagal Art. 1 dalį. 238. Tačiau kai kuriais atvejais pažeidimai sukelia tragiškų pasekmių. Ir tada organizacijos vadovas turi atsakyti iki visiško įstatymo laipsnio.

h 3 st 238 uk rf

Paslaugų teikimas

Organizacijos, teikiančios paslaugas, savininkaspramogoms, privalo pasirūpinti, kad atitiktų visus būtinus saugos standartus. Restorano ir viešbučio tipo įstaigas lanko neribotą skaičių žmonių. Bet pažeidimai gali sukelti gana rimtų pasekmių.

Restorano savininkas arba direktorius ir pramogosįmonės turi stebėti saugumo sistemą. Visų rūšių pažeidimai gali būti baudžiamos didelės piniginės baudos forma. Dėl pramogų renginių organizacijų, kurios dažnai vyksta naktiniuose klubuose ir kitose pramogų įstaigose, gali išsivystyti gaisras. Savaime suprantama, kad, siekiant išvengti tokių nelaimių, bet kokie nukrypimai nuo taisyklių neįtraukiami.

Gaisro sistemoje yra keletas standartųpagal kurią lankytojai turi galimybę palikti pastatą per kelias minutes. Pažeidimai šioje sistemoje gali sukelti tragediją. Tokiu atveju savininkas bus atsakingas pagal 238 straipsnio antrojoje arba trečioje dalyje nurodytą priemonę.

Jei atsiduria institucijos teritorijojeyra gaisras, o tarp lankytojų yra miręs, remiantis trečiąja minėto straipsnio dalimi savininkas gali būti nuteistas laisvės atėmimu beveik dešimt metų. Ginčijamo argumento, kad incidentas įvyko dėl daugelio atsitiktinių aplinkybių sutapimo, vargu ar įspūdį padarys teisėjui.

Tačiau reikia pasakyti, kad paprastai tokianelaimingi atsitikimai yra kalti ne tik organizacijos savininkai. Gaisro ar ekstremalių situacijų atveju būtų pritraukti tiek direktoriai, tiek kiti asmenys, užimantys vadovaujančias pareigas. Kalbant apie pirotechnikos šou, kuri yra įprasta pramogų vietose, ar bet kokius kitus panašius įvykius panašiose situacijose, jos organizatoriai taip pat yra atsakingi, tačiau pagal kitą nusikalstamą straipsnį.

Ir, kaip jau minėta, pareigūnai,tokiais atvejais išduodant atitinkamus leidimus ir pažymėjimus nesilaikoma nenubausti. Dėl neatsargių veiksmų vienas iš jų gali praleisti maždaug penkerius metus kolonijoje.

teismo praktika pagal Rusijos Federacijos 238 straipsnį

Gamyba

Rusijoje jau seniai buvo populiarus ir platusplatinimo veikla, tokia kaip moonshine. Jai nėra Baudžiamojo kodekso straipsnių. Tačiau, ko gero, kiekvienas vartotojas žinojo, kad alkoholinių gėrimų gamyba negali būti atlikta be reikalingų leidimų ir sertifikatų.

Tas, kuris gamina namus namie,negali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kol jis bandys parduoti savo produktus. Jei įrodytas alkoholio pardavimo teisme faktas, nusikaltėliui gali būti paskirta bauda iki trijų šimtų tūkstančių rublių. Bet jei žmonės kenčia nuo šio gėrimo vartojimo, gamintojas patirs rimtesnes bausmes.

238 straipsnis JK RF su pastabomis

Jei piliečio byla buvo išklausyta teisme,nuteistas namuose pagamintas naminis pagamintas laikyti ir parduoti, tačiau tarp pirkėjų nebuvo sužalojimų, teismo nuosprendis būtų apribotas nedidele bauda. Lengvatinės aplinkybės, tokios kaip kaltės pripažinimas ir teigiama gyvenamosios vietos savybė, palankiai veikia teismo sprendimą. Bauda šiuo atveju gali būti bauda dvidešimt penkių iki trisdešimt tūkstančių rublių.

Atvejų tyrimai

Organizacijos savininkas privalo laiku pateiktidarbuotojų, atsakingų už saugą, darbo sąlygos. Tai ypač pasakytina apie padidėjusio pavojaus įmones. Jei pažeidžiate taisykles, kurios sukėlė asmens mirtį, organizacijos savininkui baudžiama laisvės atėmimu iki šešerių metų ir bauda penki šimtai tūkstančių rublių.

Dėl didelės rizikos pramogųgali būti priskirti vandens parkai. Tokiose įstaigose lankytojų saugą užtikrina specialiai apmokyti darbuotojai. Jei instruktorius nepastebės, kad skęstantis asmuo nesiima tinkamų gelbėjimo priemonių, bus atsakingas vandens parko direktorius. Net jei mirtį pramogų komplekse sukėlė nepatyręs darbuotojas. Organizacijos direktorius turi užtikrinti tinkamą visų jo darbuotojų mokymą. Esant tokiai situacijai, direktorius gali pažeisti saugumą garantuojančių taisyklių pažeidimus iki šešerių metų laisvės atėmimo, todėl jis bus nubaustas pagal 238 straipsnio 3 dalį. Rusijos Federacijos baudžiamasis kodeksas.

St 238 JK RF praktika

Antroje nagrinėjamo nusikalstamo straipsnio dalyjetaip pat yra nuostata, apibrėžianti nusikaltimą, padarytą teikiant paslaugas vaikams iki šešerių metų. Pagal Art. 2 2 dalį. 238, dirbantis valgykloje darželyje ar kitu specialistu, kuris maitina įstaigas ir padarė akivaizdžius saugumo sistemos pažeidimus, gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. Nesant lengvinančių aplinkybių, įtariamasis gali būti nuteistas šešeriems metams kalėti.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą