Kas yra realybė ir kas yra realistas?

Savęs tobulėjimas

Filosofijoje yra daugybėskirtingos srovės ir mokymai. Visi jie yra nurodyti tam tikromis sąlygomis. Žmonės dažnai kalba apie vieną iš labiausiai paplitusių pasaulio vaizdų sistemų, vadinančių save pesimistu, optimistu ar realistu. Šie terminai atspindi vieno ar kito asmens ar visos grupės požiūrį į pasaulį. O jei su optimistais ir pesimistais vis mažiau aišku, kas realistas?

Realizmas kaip filosofijos kryptis

Taigi, kas yra realistas? Pirma, mes turime suprasti, kad toks filosofinis terminas reiškia asmenį, kuris postuluoja nepriklausomo subjekto iš tikrųjų egzistuoja. Yra patarlė, kad aprašoma termino esmę, lyginant su aukščiau trijų pagrindinių pasaulio vaizdais. Kiekvienas, kuris mato stiklinę pusiau tuščią - pesimistas. Kiekvienas, kuris mato stiklo pusiau pilna - optimistas. Realistas - tas, kuris yra svarbesnis turinys stiklo.

kas yra realistas

Trys termino reikšmės

Kas yra realistas? Tai tam tikros filosofinės srovės pasekėjas - realybė. Yra trys galimi pastarojo supratimo:

  1. Realizmas suvokiamas kaip kryptis, kuri viduramžių filosofijoje prieštaravo konceptualizmui ir nominalizmui.
  2. Šis terminas rodo filosofijos kryptįmintis naujame laikmetyje, priešingai idealizmui. Tai realizmo (epistemologinę) natūra dėl objektyvaus žinių, nepriklausomai nuo nuomonės, įsitikinimai ir požiūriai atskirų dalykų, reikalaudami mintimi, kad sensorinė patirtis gali suteikti neatidėliotiną ir tiesioginę prieigą prie į jį supančio pasaulio tema supratimą.
  3. Šiuolaikiniai filosofiniai požiūriai vertina realybę kaip priešingą priešrealizmą.

Naivus realizmas

Naivus realismas yra požiūris,kurią dalijasi dauguma žmonių, nuo sveiku proto pozicijos. Pagrindinė idėja yra tai, kad šiuolaikinis mokslas visiškai apibūdina pasaulį. Kas yra naivus realistas? Tai asmuo, kuris suvokia tik tas kategorijas, kurios yra patvirtintos mokslo žiniomis.

optimistinis realistas

Realizmas mokslinis

Šis potipis postuluoja egzistencijos tezękažkokia objektyvi tiesa. Visos mokslo teorijos turi tik vieną tikslą - tiesos ir mokslo pažangos atradimą. Kadangi mokslininkų pateiktos teorijos priimamos besąlygiškai teisingai, manoma, kad jie tinkamai apibūdina realybę.

Ontologinis realizmas

Ši porūšis mano, kad apibūdinama mokslinėteorijos, realybė nepriklauso nuo teorinių prielaidų ir dalyko mąstymo. Ontologinis realizmas bando atsakyti į kai kuriuos klausimus: "kokie yra tikri subjektai?", "Ar pasaulis egzistuoja nepriklausomai nuo stebėtojo?"

Realistinis epistemologinis

Šiuo požiūriu daroma prielaida, kad kai kuriemokslinės teorijos, kurios yra patvirtintos kaip tiesos, yra tik apytikslės tiesos. Kas yra epistemologiniu požiūriu realistas? Toks žmogus savo pasaulėvaizdyje ir pasaulio suvokime bando rasti atsakymą į klausimą: ar gali būti objektyvių tikrosios žinios apie tikrovę ir pasaulį?

 realistinis pesimistas

Realizmas yra semantinis

Tai tokia populiari filosofinė perspektyvamano, kad teorijos interpretuojamos kaip realios, nes mokslinės tezės skirtos tik tikriesiems subjektams ir apibūdina tikrovę. Kas yra realistinis semantika? Tai yra tas asmuo, kuris teigia, kad visos mokslinės teorijos stengiasi pateikti tobulą ir tikrą realybės aprašymą, kuris egzistuoja nepriklausomai nuo jo suvokiančio objekto. Tokio filosofo tiesa yra tikrovės ir jos kalbos apibūdinimo atitikimas. Visų pirma šis požiūris sujungia visus tris pagrindinius pasaulėžiūros tipus: realistą, pesimistą ar optimistą. Tik galutinė išvada skiriasi.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą