Konsulas yra svarbus tarptautinių santykių srities postas

Išsilavinimas:

Konsulas yra pareigūnas, kurisvyriausybė skiria kitos valstybės sutikimu. Konsulas gina savo šalies piliečių, gyvenančių kitoje šalyje, interesus ir teises. Šis postas skiriasi nuo diplomatinių agentų, nes jis apsaugo socialinius ir ekonominius interesus.

konsulas yra

Šiek tiek istorijos

Konsulinis postas pirmą kartą buvo pristatytas 2007 mpirmasis pr. Spartėjant imperijai, begaliniams karams, valstybei reikėjo naujų valstybės pareigybių, kurios supaprastino bendrą šalies administraciją.

Konsulas Romoje yra vienas didžiausių kolegijųpranešimai. Buvo du iš jų vienu metu, ir jie buvo išrinkti vieneriems metams. Įsteigta dviejų konsulų kolegija jau po Tarquinuus didžiojo išsiuntimo. Pirma, konsulai buvo pasirinkti tik iš patricikų, tačiau po to, kai tarp jų ir plebeėjų kova, ji taip pat gavo teisę būti išrinkta.

Senųjų Romos konsulų teisės ir pareigos

Romoje konsulas yra asmuo, kuris turiaukščiausia karinė ir civilinė valdžia. Jie galėjo įdarbinti leigijas ir juos vadovauti, sušaukti komisijas ir senatą, pirmininkaujant ten, paskirdami diktatorius ir vadovaudamiesi globoja. Iš pradžių konsulai turėjo teisę vadovauti visoms byloms, tada jie buvo perduodami pretoriams.

Konsulas Romoje yra

Konsulai turėjo asistentų (kvestorių) ir ženklųSkirtumai: toga su violetiniu pločiu kraštu, fotelis, dekoruotas dramblio kaulo kaulais, nuolatinis 12 lakrų aktorius. Pasibaigus konsulato kadencijai, jie gavo prokonsoło ir provincijos vardą asmeniniame administravime. Vėliau konsulai prarado savo pagrindinę galią, o postas buvo perduotas į garbės vardą, o vietoj išrinkto tapo paskirtas.

Šiuolaikiniais laikais Romoje yra konsulaspareigūnas, paskirtas nuolatiniu atstovu kitos valstybės rajone ar mieste, siekiant apsaugoti ne tik jo šalies, bet ir jo subjektų teisinius ir ekonominius interesus. Pagrindinė konsulato darbo kryptis - išduoti vizas ir rūpintis piliečiais, kurie yra jiems patikėtinų šalių teritorijoje. Iš esmės funkcijos, kurias atlieka Romos konsulas, sutampa su tais, kurie Rusijoje atlieka tą pačią padėtį.

Rusijos konsulo pareigos

Konsulas yra viešoji pozicija, todėl joje numatyti tam tikri pareiginiai pareigūnai, kuriuos valstybė įvedė:

 • advokato konsulas
  Kontroliuoti Rusijos laivų vizitus į užsienio uostus;
 • Konsulas privalo imtis visų reikiamų priemoniųkad piliečiai, esantys kitoje šalyje, gali visiškai naudotis visomis teisėmis pagal tarptautines sutartis ir papročius;
 • imtis priemonių atkurti pažeidžiamas Rusijos piliečių ir juridinių asmenų teises;
 • Vykdyti Rusijos teismų įsakymus Rusijos piliečiams;
 • užtikrinti, kad būtų laikomasi visų įstatymų ir sutarčių su valstybe, kurioje jie gyvena, atžvilgiu Rusijos piliečiams;
 • savo iniciatyva jis privalo aplankyti sulaikytus asmenis ir stebėti jų sulaikymo sąlygas;
 • priimti Rusijos Federacijos piliečių prašymus dėl prarastų įrašų pakeitimų, pataisymų, papildymų ir atkūrimo, taip pat apie pavadinimo pasikeitimą, atsiųsti juos specialioms institucijoms apsvarstyti;
 • registruoti gimimo ar mirties aktus;
 • legalizuoti konsulinės apygardos parengtus dokumentus;
 • imtis visų priemonių, kad išgelbėtų savo šalies piliečius, jei jų gyvybei ar turtui kyla pavojus.

Konsulo teisės

Konsulas - asmuo, kuris atstovauja valstybei ir turi tam tikrą paslaugą:

 • Rusijos konsulas

  jis gali pareikalauti laivų kapitonų išvaizdos su pranešimu apie reisą ir laivo maršrutą;
 • Apsilankyti tokiuose laivuose bet kuriuo jam patogiu laiku;
 • palengvinti laivo įplaukimą į uostą, jo buvimą ir išvažiavimą;
 • išaiškinti laivo įvykių įvykių aplinkybes ir apklausti įgulos narius;
 • palengvinti ginčų sprendimą;
 • išduoda laikinąjį sertifikatą, jei laivas buvo nupirktas užsienyje;
 • parengti, gauti ir patvirtinti dokumentus Rusijos Federacijos teismams;
 • siųsti Rusijos Federacijos piliečius, krovinius ir paštą Rusijos laivuose;
 • sulaikyti laivą išplaukiant iš jūros, jei to reikalautų labai daug;
 • paimti iš kapitono prašymą dėl žalos ar laivo praradimo arba apie tariamą žalą;
 • įgulos nario ligos atvejuparama jo sugrįžimui į Rusiją, jei Rusijos Federacijos pilietis yra gydomas tam tikroje valstybėje, tada stebėti atsigavimo progresą ir užtikrinti, kad vėliau būtų išsiųstas į Rusiją, o mirties atveju - nusiųsti kūną, asmeninę nuosavybę ir dokumentus Rusijos Federacijai.

Legalizavimas

Reikia konsulinės legalizacijospasirašytų parašų autentiškumo nustatymas ir privalomas pažymėjimas apie veiksmus ir dokumentus bei seka, kaip laikomasi visų priimančiosios šalies įstatymų. Tokie dokumentai yra legalizuoti tiesiogiai Rusijos konsulas, jie yra priimami tik konsulinei legalizacijai, nebent kitaip būtų numatyta tarptautiniame susitarime arba Rusijos Federacijos įstatyme.

Advokatas-konsulas

konsulas yra viešoji įstaiga

Advokatas-konsulas yra valstybės darbuotojas,užtikrinti savo teisės aktų laikymąsi. Jis turi turėti teisinį išsilavinimą ir turėti dabartinių žinių apie visus įstatymų pakeitimus. Jis dalyvauja kuriant reikalingus teisinius dokumentus ir rengia teisines nuomones, nagrinėja bendrovių teisės klausimus, prižiūri teisės aktų laikymąsi, rengia sutartis ir teisinius dokumentus, konsultuoja teisinius klausimus. Ji saugo piliečių teises kitoje šalyje, nagrinėja skundus ir teikia visišką teisinę paramą.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą