Valstybės kilmės teorija yra patriarchalė ir jos esmė

Išsilavinimas:

Visada žmonės siekia žinių. Visų pirma, žmonija norėjo žinoti apie jos kilmę. Pažinimo procese žmonės suprato, kad visas aplinkinis pasaulis yra sudėtingesnis, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Tuo pačiu metu visuomenė yra dar sudėtingesnės struktūros, būtent valstybės, sudedamoji dalis. Būtent šiuo didžiuoju mechanizmu žmogiškumas gyvuoja, sukuriami šedevrai, kovoja, vystosi ir pan. Visuomenė ir valstybė yra neatskiriamai susijusios, todėl studijuoti pastarieji turėtų būti kuo išsamesni. Galbūt, žinodamas apie valstybę, žmonės gali atskleisti jų kilmės paslaptis.

Valstybė ir jos studijų procesas

Pagal savo esmę, valstybė yra sudėtingas socialinis-politinis formavimas, turintis keletą veiksnių, būdingų tik jai:

- suverenitetas;

- politinė valdžia;

- specialus kontrolės aparatas;

- teritorija;

- prievartos aparatas.

Kitaip tariant, valstybė yra formavisuomenės santykiai. Šis mechanizmas atsiranda dėl paties asmens veiklos. Paprasčiau tariant, valstybė ateina iš visuomenės, o ne atvirkščiai. Daugelis mokslininkų, studijuodami valstybę, pateikė skirtingas šio socialinio-politinio mechanizmo versijas. Taigi pasirodė tam tikros teorijos, kurios kiekviena savaime aiškina valstybės atsiradimo procesą. Viena iš tokių teorijų iškelia senovės graikų filosofą Aristotelį. Jo išrado patriarchalinės valstybės kilmės teorija turi keletą charakteringų bruožų, kurios bus aptartos toliau.

Kokia yra valstybės kilmės teorija?

Yra daug teorijų, kurios atskleidžiavalstybės kilmės ir evoliucijos procesas. Kiekvienas iš jų mano tą patį dalyką skirtingų požiūrių požiūriu. Bet kokia teorija įrodo, kad valstybė yra socialinis-politinis formavimas, tačiau kiekvienoje teorijoje visuomenė gali pasireikšti įvairiais būdais. Šis sudėtingas mechanizmas yra žmonijos evoliucijos ir jo sąmonės produktas.

Iš to išplaukia, kad bet kokia valstybės kilmės, patriarchalumo ar bet kurios kitos teorija yra sistema, kurioje laikomas vienas bendras veiksnys visuomenės evoliucijoje, valstybėje.

Patriarchalinės valstybinės kilmės teorijos formavimo istorija

Beveik visos pateiktos sąvokosKilmės valstybės teorija, kilusi iš XVII - XVIII a., Kai žmonija buvo perėjimo į naują erą ribos. Nepaisant to, egzistuoja valstybės kilmė, kurios patriarchalinis pagrindas kilęs senovės Graikijoje ir Romoje.

valstybinės kilmės patriarchalinės teorijos atstovai
Jo populiarumas tose dienose buvodėl visuomenėje egzistuojančių tendencijų. Tiek romėnų, tiek graikų sociumose vyrų skaičius buvo svarbiausias. Žmogus buvo laikomas vyru ir visaverčiu piliečiu. Tokios paternalistinės tendencijos sukėlė patriarchalinės teorijos atsiradimą. Žvelgiant šiek tiek į priekį, reikėtų pasakyti, kad patriarchalinė teorija reiškia visuomenės psichologinį polinkį suvienyti. Šia prasme tėvas ir valstybė yra identifikuojami su tėvu ir šeima. Religija vaidino svarbų vaidmenį plėtojant patriarchalinę teoriją. Religijos įsitikinimai daugiausia paaiškino šios teorijos ypatybes, ypač viduramžiais. Patriarchalinės valstybės kilmės teorijos atstovai buvo įsitikinę, kad iš pradžių Dievas suteikė karališkąją valdžią Adomui, taip padaręs jį Pateru (šeimos galvą).

Patriarchalinės valstybės kilmės teorijos esmė

Visa koncepcija pagrįsta įsitikinimu, kad valstybė atsirado iš didelės šeimos ir suvereni, karaliaus ar karaliaus galios - iš tėvo valdžios šeimoje.

valstybinės kilmės patriarchalinė teorija

Visas vaizdas pagrįstas tuo, kad žmonėsjų prigimtis - tai būtybių, kurios turi būti vieningos. Noras sukurti vieną šeimą yra jų natūrali trauka, kitaip tariant, paveldėtas veiksnys. Patriarchalinė valstybės kilmės teorija, kurios autorius laikomas Aristoteliu, paaiškina tai, kad žmonija nuolat kuria šeimas, kurios vėliau išaugo į valstybę. Ši evoliucija atsirado dėl daugybės šeimų. Norint geriau valdyti ir kontroliuoti, įprasta tėvo valdžia tapo vyriausybės forma.

patriarchalinės valstybės kilmės teorija

Pagal patriarchalios teorijos santykiusvaldovas ir visuomenė turėtų remtis "šeimos - tėvo" principu. Tuo pačiu metu mes kalbame ne tik apie vienintelę monarcho ar karaliaus valdžią, bet apie visą administracinį aparatą. Galų gale, netgi senovės romėnų laikais, vyko demokratinė energijos valdymo sistema.

Tėvynės teorija

Valstybinės kilmės teorija, patriarchalinėkurio esmė sugriežtino laikui bėgant, transformuota į naują koncepciją - paternalistinę. Pastaroji esmė yra ta, kad ji tiesiogiai koreliuoja valstybę ir šeimą. Tuo pačiu metu nėra jokių nuokrypių nuo šios, pagrindinės sąvokos. Valstybės vadovas, nepriklausomai nuo politinės sistemos ir vyriausybės formos, visada yra tėvas, o pati jėga yra šalis. Panašią teoriją parengė Konfucijus.

patriarchalinės teorijos esmė
Jo nuomone, vyriausybė turėtų remtis šiais privalumais:

- rūpintis jaunesniuoju;

- pagarba jaunesniems vyresniesiems;

Tėvynės teorija buvo labai patvirtinta Rusijos imperijos buvimo metu. Santykiai valstybėje buvo pagrįsti tikėjimu "karaliaus tėve".

Patriarchalinė teorija - privalumai ir trūkumai

Žinoma, valstybės kilmės teorijakurio patriarchalinė esmė sukuria "tėvo-septynių" konstrukciją, daugeliu atžvilgių atskleidžia valstybės atsiradimo faktą. Istoriniai šios koncepcijos įrodymai egzistuoja, nes pradinė socialinė tvarka buvo ant gentojų bendruomenės slenksčio. Tačiau neįmanoma tiesiogiai identifikuoti šiuolaikinių valstybių su įprasta šeima, nes vidiniai procesai, valdžios aparatas ir kitos valstybės struktūros yra daug sudėtingesnės nei paprastos šeimos.

Aristotelio patriarchalinė valstybinės kilmės teorija

Taigi, patriarchalinė teorija suteikia išsamią informacijąvalstybės kilmės fakto apibūdinimas, tačiau žmogaus evoliucijos procese jis nebėra pagrindinis dalykas. Negalima sakyti, kad šaknys yra klaidingos, yra racionalių grūdų, tačiau apskritai jis negali būti vadinamas pagrindiniu.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą