Finansinės teisės šaltiniai ir jų sisteminimas

Išsilavinimas:

Finansinė teisė yra viena iš teisinių sričių. Jis skirstomas į keletą finansinių ir teisinių prigimčių. Kartu jie sudaro sudėtinę kompleksinę sistemą, pagal kurią finansinės ir teisinės normos suskirstomos į didesnes sekcijas ir institucijas tam tikra tvarka ir tarpusavio priklausomybe. Finansinės ir teisinės normos yra sugrupuotos pagal tai, kokius finansinius santykius jie reguliuoja ir kokie yra praktiniai to poreikiai.

Sąvoka

Taigi, sistema ir finansinių šaltiniųteisės yra jos vidinė struktūra, tam tikra seka sujungiamos ir realizuojamos finansinės ir teisinės normos, kurias sąlygoja objektyvios socialinių ir finansinių santykių sistemos aplinkybės, taip pat jos konkrečios išraiškos išorės formos. Tai apima teisės aktus su jose esančiomis finansinėmis ir teisinėmis normomis, kurias priima centrinės vyriausybės ir vietos savivaldos atstovai ir vykdomieji organai.

Veiklos pobūdis

Šiame procese formuojasi finansinės teisės šaltiniaiteisėkūros, pagrįstos valstybės ir savivaldybių darbo finansiniais aspektais. Kiekvienas iš šių šaltinių yra tam tikra teisinė norma, sukurta arba sankcionuota valstybės sistemos. Visi kartu finansinės teisės šaltiniai yra tam tikros formos uždarų sandorių sistema, kurioje elementai yra išdėstyti hierarchine tvarka. Jie yra raginami visapusiškai reguliuoti viešuosius finansinius santykius. Tai yra bet kokie veiksmai (norminiai, teisiniai), kuriuose yra įrašytos nuostatos, pastabos dėl vietos administracijos valstybės finansinės veiklos. Iš turinio pusės finansinės teisės šaltiniai reglamentuoja nuosavybės klausimus, kai kalbama apie viešąją, vadinamąją atvirą finansinę veiklą, finansinės kontrolės klausimus, finansinių nusikaltimų persekiojimą.

Pagrindinės užduotys

Finansinės teisės šaltiniai paprastai vykdo dvi tarpusavyje susijusias ir tarpusavyje susijusias užduotis:

  1. Įstatymų kūrimas.
  2. Tam tikrų bendrų visų normų formavimas elgesys finansinių santykių srityje. Jie nustatomi darbo įstatyme ir reglamentuojami įvairūs mokesčiai ir mokesčiai. Finansų teisės šaltinių sistema susideda iš įstatymų ir pavaldžiųjų norminių teisinių dokumentų.

Rusijos Federacija ir finansų teisė

Finansinės veiklos teisinis reguliavimas Rusijos Federacijojedaugeliu atvejų vykdė Rusijos Federacijos Konstitucinis Teismas. Teisės aktai šalyje gali būti priimami federacijos, regionų ir savivaldybių institucijų lygmeniu. Jie yra Rusijos Federacijos finansų teisės šaltiniai.

Kaip ir bet kurioje valstybėje, Rusijojeįstatymas yra Rusijos Federacijos Konstitucija. Jame yra ir pagrindiniai finansų teisės šaltiniai, ir teisinio reguliavimo teisinio sprendimo pagrindas viešųjų ryšių srityje, skirstant ir panaudojant Centro skiriamas lėšas ir decentralizuotas valstybės lėšas. Todėl Konstitucijoje išdėstytos nuostatos aktyviai veikia konkrečius šiuo metu egzistuojančius finansinius įstatymus, taip pat apskritai finansinę teisę. Iš čia finansinės teisės šaltiniai yra vadinami konstitucionalizacija. Tai išreiškiama tuo, kad konstitucinė ir finansinė teisė turi įtakos turto socialiniams santykiams:

  1. Konstitucijoje tiesiogiai įtvirtintos svarbiausios viešosios finansinės normos ir santykiai. Jie tiesiogiai reglamentuojami konstitucinėmis normomis.
  2. Finansų įstatymai tam tikrą santykių sritį visuomenėje reglamentuoja griežtai pagal Konstitucijos nuostatas ir jos kontrolę.
  3. Konstitucinės nuostatos padeda įveikti ar panaikinti konkurenciją teisės normose ir išspręsti teisinius konfliktus. Tai vyksta per Rusijos Federacijos Konstitucinį Teismą.

Taigi, pagrindinis finansinis šaltinisteisės turėtų būti laikomos Rusijos Federacijos Konstitucija, taip pat visų federacijos subjektų konstitucija ir chartija. Tai taip pat turėtų apimti prezidento dekretus ir vyriausybės reglamentus finansų srityje ir kt.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą