Teisės sistema. Teisinių įstaigų klasifikacija

Išsilavinimas:

Teisės sistema yra vidinis turinys(teisės struktūrą), išreikštą sudedamųjų normų nuoseklumu ir vienybe, kartu su ja, diferencijuojant (skirstant) į institucijas ir filialus. Kitaip tariant, pirmiau minėta struktūra yra tam tikru būdu reprezentuojama tarpusavyje susijusių normų. Savo ruožtu kompleksinės normos sudaro institucijas, kurios sudaro teisines šakos ir subsektorius, kurių vienybė yra teisės sistema.

Teisės institutas yra normų rinkinys,kurios užtikrina bet kokio tam tikro tipo vienarūšių socialinių santykių reguliavimą. Pavyzdžiui, darbo įstatyme yra darbo saugos įstaiga, civilinė teisė - parduoti ir pirkti.

Teisinis posektoris vadinamas kompleksususijusios institucijos (normos), priklausančios bet kokiai juridinei sričiai. Pavyzdžiui, "įsipareigojimų įstatyme" sutartos sutarties normos, mainai, tiekimas ir kt. Yra derinami.

Filialas vadinamas teisinių normų visuma irinstitucijos, skirtos reguliuoti vienarūšę socialinių santykių sritį, sudarančios įstatymų reguliavimo dalyką (konstitucinę, baudžiamąją teisę ir kt.).

Taigi, kompleksas hierarchinisstruktūra, kuriai būdingi vidiniai procesai. Teisės sistemos samprata atspindi ne tik teisinio formavimo sudedamąsias dalis. Apibrėžimas parodo santykius, taip pat komponentų priklausomybę tarpusavyje.

Yra įvairių tipų teisinių institucijų (klasifikacija dėl skirtingų priežasčių).

Priklausomai nuo platinimo apimties:

 1. Pramonė. Šioms teisinėms institucijoms būdingas santykinai nedidelis normų vienodumas, kurio savarankiškumas ir specifiškumas neapsiriboja vienos pramonės srities ribomis (pavyzdžiui, baudžiamojo proceso teisėje - kaltinamojo, įtariamojo, nukentėjusio asmens).
 2. Tarpsektorinė. Šios institucijos yra suformuotos ir egzistuojamos dviejose ar daugiau teisinių filialų.

Priklausomai nuo teisinio pobūdžio:

 1. Medžiaga. Šios teisės institucijos yra raginamos reguliuoti iš tiesų besivystančius žmonių santykius, susijusius su jų laisvių ir teisių platinimu, gamyba, perdavimu, keitimuis materialiomis prekėmis, socialinių santykių dalyvių įgyvendinimu.
 2. Procedūrinis. Šios teisinės institucijos reglamentuoja tik organizacinius, procedūrinius klausimus (tyrimą, nagrinėjimo tvarką ir konfliktų, ginčų ir kt.) Sprendimą. Jie turi ypatingą reikšmę ir yra tiesiogiai susiję su piliečių įgyvendinimu ir taikymu jų teisėmis.

Priklausomai nuo funkcijos:

 1. Reguliuojamos teisinės institucijos yra raginamos reguliuoti atitinkamus socialinius santykius.
 2. Sudedamoji dalis - atlieka subjekto statuso užtikrinimo funkciją viešojoje sąveikoje.
 3. Apsaugos teisinės institucijos yra raginamos apsaugoti įprastą socialinių santykių raidą, apsaugant nuo žalingos įtakos iš abiejų pusių.

Priklausomai nuo struktūros:

 1. Paprasta (be vidinių formacijų).
 2. Kompleksas (į savo sudėtį įeina nedideli nepriklausomi komponentai - subinstitucijos).

Rusijos teisės sistemoje yra šie filialai:

 1. Konstitucinė sritis. Šioje pramonės šakoje konsoliduota vyriausybės forma, teisės ir pareigos, valstybės teritorinė struktūra, formavimo tvarka, santykiai ir aukščiausios valstybės valdžios funkcijos.
 2. Civilinė pramonė. Šioje srityje reguliuojami nuosavybės santykiai visuomenėje, taip pat su jais susiję nemoraliniai santykiai.
 3. Administracinis laukas. Šioje pramonėje yra vykdomas socialinių santykių reguliavimas, susijęs su valstybinės administracijos įstaigų ir pareigūnų organizacine, vykdomąja ir administracine veikla.

Teisinė sistema taip pat apima darbo, baudžiamosios, šeimos, baudžiamojo proceso, civilinio proceso ir finansų teisę.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą