Konstitucinė teisė kaip mokslas. Ryšys su kitais teisiniais sektoriais. Svarba Rusijos teisinei sistemai.

Išsilavinimas:

Konstitucinė teisė kaip mokslas yra milžiniškareikšmę visai Rusijos jurisprudencijai. Pirma, gerbiamas skaitytojas, ši teisės šaka yra prioritetas, nes Konstitucija yra kitų teisinių krypčių kūrimo norminis pagrindas. Antra, didžiausia teisinė jėga nėra tušti žodžiai, todėl būtina turėti puikų teisėkūros mechanizmą, kad masto įstatymas veiktų visuomenėje. Trečia, pirmoji vieta tenka konstitucinei teisei teisės mokslų sistemoje, nes ji daugiausia skirta valstybės piliečių apsaugai.

Robe of Science

Yra keletas sričių, kuriose gali egzistuoti konstitucinis įstatymas: kaip mokslas ir disciplina, taip pat kaip teisinė sritis.

konstitucinė teisė kaip mokslas

Pirmuoju atveju mokslas yra kolekcijakokybiškai naujos žinios, kurių pagrindu teisininkai analizuoja egzistuojančias normas, pateikia naujus pasiūlymus, tobulina teisėkūros metodiką. Konstitucinio mokslo pirmasis prioritetas yra tai, kad ši sritis yra Konstitucijos "variklis" ir visi šio norminio teisės akto reglamentuojantys socialiniai santykiai.

Visi tyrimai, disertacijos, stažuotėsTeisiniai klausimai vėliau išversti į realybę ir naudojami įstatymų leidėjo. Žinoma, tokį suskirstymą galima, jei kokybinį tyrimą atlieka teisės mokslininkai.

konstitucinė teisė kaip mokslo ir akademinė disciplina

Vedantis filialas

Konstitucinė teisė kaip mokslas yra neatskiriamayra susijęs su konstitucinėmis normomis. Ši teisės šaka yra tvirtas pagrindas kuriant kitas specialias reguliavimo sritis, pavyzdžiui, baudžiamosios, civilinės, mokesčių, šeimos teisės ir kt.

Rusijos Konstitucija reglamentuoja ir saugopagrindinės piliečių teisės beveik visose srityse ir federaliniai įstatymai bei potvarkiai tiesiogiai skelbia jų įgyvendinimo tvarką, atsakomybę už normų pažeidimą ir pan. Gerbiamas skaitytojas, atkreipkite dėmesį į tai, kad Rusijos Konstitucija numato atsakomybę tik valstybinėms institucijoms, bet jokiu būdu ne piliečiams. Konstitucinė teisė kaip mokslas vystosi pramonė, kuri, savo ruožtu, apsaugo teisinį statusą bet realiu laiku.

konstitucinė teisė teisės mokslo sistemoje

Ugdymo procesas

Nepavyko ignoruoti nuostatųkonstitucinė teisė, laikoma akademine disciplina. Šios krypties esmė yra studentui perduoti pagrindines šios teisės srities nuostatas. Paprastai konstitucinė teisė, kaip mokslo ir akademinė disciplina, yra glaudžiai tarpusavyje susijusi. Jei studentas turi ypatingą aistrą knygos teikiamoms teorinėms žinioms, tikėtina, kad jis pradės mokslinius tyrimus šioje srityje, o ateityje konstitucinė teisė kaip mokslas tvirtai įsitvirtins teisės mokslininko protu.

Rusijos konstitucinė teisė kaip mokslas

Mokslo tikslai

Valstybės konstitucija jau egzistuoja daugiau nei 20 metųmetų ir, atrodytų, kokių kitų patobulinimų galima padaryti šiame teisės akte? Tačiau šiai pramonei reikia daugybės pakeitimų, nes pagrindinis šalies įstatymas yra ideali elgesio kodeksas, į kurį turėtų siekti teisėta visuomenė.

Remiantis tuo, konstitucinė teisė kaip mokslo ir akademinė disciplina siekia šių tikslų:

  1. Kūrimas ir tolesnė vystymosi analizėkonstituciniai santykiai. Visi žino, kad bet kurios valstybės visuomenė neapsiriboja. Todėl įstatymų leidėjas turėtų numatyti galimus pokyčius, kurie ateityje taps gyvybiškai svarbūs.
  2. Kitas, platesnis tikslas yra pažinimas.naujos tendencijos konstitucinių teisės aktų srityje. Taigi, pasinaudodama užsienio patirtimi, įstatymų leidėjas gali jį įvesti sukurdamas teisines normas ir, pavyzdžiui, suteiks piliečiams papildomų garantijų arba užtikrins jų socialinę apsaugą.
  3. Kurti naujus pasiūlymus, kurie padėstobulinti teisės aktus. Jei abu minėti tikslai turi neryškias ribas, naujų teisės aktų kūrimo pasiūlymų įvedimas reiškia konkrečius veiksmus. Reikėtų nepamiršti, kad neįmanoma įvesti kokybinių pokyčių be tikslios prognozės ir kruopščios analizės.
    konstitucinės teisės vieta teisinių mokslų sistemoje

Mokslo dalykas

Rusijos konstitucinė teisė kaip mokslasjo dalykas turi būti ištirtas. Šiuo atveju tai apima teisines institucijas, būtent: piliečio teisinį statusą, valdžios institucijas, įvairias politikos kryptis, taip pat kitas valstybinės veiklos sritis.

Be to, kiekviena institucija yra nurodytaatskiros normos, kurios yra įtvirtintos Konstitucijoje. Kiekviena individuali norma yra įgyvendinama tam tikruose socialiniuose santykiuose, o jei jų nesilaikoma, norma laikoma "mirusia", todėl jo vertė konstitucinei teisei yra sumažinta iki nulio.

Reikšmė visuomenei ir kitoms pramonės šakoms

Konstitucinės teisės vieta teisinių mokslų sistemoje negali būti pervertinta, nes tai yra pramonė, be kurios neįmanoma įstatymų visuma egzistuoti.

Pagrindinis pavyzdys yra santykiaikonstitucinis, baudžiamasis, baudžiamasis procesas ir baudžiamoji teisė. Pavyzdžiui, nė vienas asmuo negali būti laikomas kaltu iki teismo sprendimo įsigaliojimo. Tuo pačiu metu asmens laisvo judėjimo apribojimas galimas tik esant teismo sprendimui. Šios taisyklės yra konstitucinės, o jų nebuvimas atvedė prie prokuratūros savivalės.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą