Psichologijos kaip mokslo mokslo struktūra, objektas ir tema

Išsilavinimas:

Psichologija kaip mokslas nagrinėja elgesį ir psichinius procesus, kurie vyksta žmogaus protas.

Psichologijos tema kaip mokslas įvairiuose jos etapuoseplėtra buvo apibrėžta įvairiais būdais. Iki XVIII a. Tradicinėse reprezentacijose žmogaus siela buvo laikoma tema. Anglų empirinėje asociacinėje psichologijoje (J. St Mill, D. Gartley, G. Spencer, A. Ben) tai buvo sąmonės reiškinių klausimas. Struktūrizme (W. Wundt) tema buvo įvertintas dalyko patirtimi. Funkcionalizmas (F. Brentano) laikomas sąmoningais veiksmais.

Psichologijos kaip mokslo dalykas, prasidedantis I. M.Sechenov (psichofiziologija) suprantama kaip psichinės veiklos rūšių kilmė. Biheviorizmas (J. Watsonas) pagrindinis dalykas buvo elgesys. Psichoanalizė, vadovaujama Z. Freudo, kreipėsi į sąmonę.

Psichologijos kaip mokslo dalykasGestalt psichologija (Max Wertheimer) apibrėžiama kaip informacijos apdorojimas ir apdorojimas, taip pat šių procesų rezultatai. Humanistinėje psichologijoje (A. Maslow, V. Frankl, K. Rogers, Rollo May) mokslininkai didžiausią dėmesį skiria žmogaus asmeninės patirties tyrimui.

Viduje mokslas formavimo pradžiojeSovietų psichologija kaip tokia, klausimas, kaip nustatyti psichologijos kaip mokslo dalyką, nebuvo rimtai iškeltas. Tik trisdešimtaisiais laikais tema buvo paaiškinta "asmens jausmais, idėjomis, jausmais, mintimis".

Halperinas psichologijos dalyką apibūdino kaip orientacinę veiklą (ši sąvoka apima žmogaus psichikos kognityvines formas, jausmus, poreikius, valią).

Taigi, dėl mokslo raidospsichologijos objektą pradėjo vadinti psichiniais procesais, susijusių žmonių būkle ir savybėmis, taip pat jų elgsenos modeliais. Svarbus vaidmuo šioje srityje yra skiriamas sąmoningumo kūrimui, jo vystymuisi, funkcionavimui ir ryšiui su bendra elgsena ir praktine žmonių veikla.

Psichologijos kaip mokslo esmė dabartiniame jos vystymosi etape yra gana sudėtinga. Yra keletas visuotinai pripažintų struktūrų, kurias sukūrė gerai žinomi psichologai.

Ananievas struktūrizuota psichologija į skyrius,studijuoti individualius sąmoningumo ir žmogaus veiklos aspektus. Jis išskiria skyrių, kuriame nagrinėjamas žmogaus individualizavimas (bendrasis, diferencialas, amžius, ontopsichofiziologija, psichofiziologija); kuriame nagrinėjama asmenybė visą gyvenimą (bendroji, diferencialinė, lyginamoji, psicholingvistinė, psichologinė motyvacijos doktrina, santykių psichologija); kuriame nagrinėjamas asmuo kaip veiklos objektas (pažinimo psichologija, darbas, kūrybiškumas, bendroji ir genetinė psichologija).

Ganzenas tokias mokslo šakas atpažįsta kaip bendrąPsichologija, Psichofiziologijos, Psichofizika, psichologija gyvūnų grupė subjektų, plėtra (filogenija, ontogenezėje, Anthropogenesis, lyginamoji), veikla (elgesys, darbo, žinių, ryšių), socialinė psichologija (istoriniai, tarpasmeniniai santykiai, tapatybė, masės ryšiai), tipologinius skirtumai , skirtumas (anomaliomis skirtumai), etniniai skirtumai atskirų skirtumų).

Platonas susideda iš mokslo: bendrosios, vystymosi psichologijos, pedagoginės, medicinos, darbo, sporto psichologijos, kosmoso, aviacijos, karinės, teisinės, visuomenės.

Pagrindinis psichologijos kaip mokslo objektas yra žmogusarba žmonių grupė (taip pat ir gyvūnų) kaip psichikos nešėjų. Jie yra tiriami ir studijuojami naudojant mokslinius metodus, siekiant nustatyti praktines rekomendacijas, taip pat kurti naujas mokslo teorijas.

Psichologija siekia atsakyti į klausimą: kodėl asmuo elgiasi tokiu būdu, o ne kitaip tam tikroje situacijoje. Dėl to nagrinėjamas toks mechanizmas kaip psichika, orientuota į visus žmogaus motyvus ir elgesio veiksmus.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą