Užsienio valstybių konstitucinė teisė

Išsilavinimas:

Žinios apie valstybės veikimo principusdažnai padeda suprasti tuos ekonominius ar politinius procesus, kurie vyksta valstybėje. Šiais tikslais advokatai parengė ir įtvirtino visą filialą - valstybės teisę, kuri savo ruožtu padalijama į valstybės vidaus teisę, taip pat užsienio šalių konstitucinį įstatymą.

Siekiant atskleisti šio reiškinio koncepciją ir šaltinius, naudojami įvairūs metodai, todėl yra tikslinga juos peržiūrėti ir nustatyti kuo tikslesnę ir išsamią.

Užsienio valstybių konstitucinės teisės koncepcija

Nagrinėjant kiekvieną įstatymo dalį, teoretikai ją atskleidžia trimis pagrindinėmis kryptimis: kaip mokslas, teisės šaka ir mokslinė disciplina.

Atsižvelgiant į mokslą, galima įsivaizduoti konstitucinęužsienio šalių teisė kaip teorijų, prielaidų, hipotezių, statistinių duomenų ir jų analizės, kurią pateikė žinomi valstybės mokslininkai, sąjunga. Šiame kontekste šis reiškinys yra užpildytas doktrina, teisėkūros dokumentais, kurie apibrėžia įstatymų ir valstybės funkcionavimo pobūdį.

Kaip mokslinė disciplina advokatai konstitucinėsUžsienio šalių įstatymai, turintys savarankišką mokymo programą, kuri analizuoja esamas valdžios institucijas, ekonomiką ir socialinę sferą nustatytose teisės aktuose. Tai taip pat gali apimti dominuojančias nacionalinių ir užsienio advokatų doktrinas.

Kaip teisės sritis šis reiškinys negali būti diferencijuotas. Faktas yra tai, kad dėl savo pobūdžio yra sujungtos visos nevalstybinės valstybės teisės šakos.

Todėl konstitucinės teisės sąvokaužsienio šalyse pateikiama tezės forma, kad tai doktrinų ir esamų teisės šaltinių rinkinys, kuriuo siekiama atskleisti įstatymų ir valstybės veikimą konkrečiai paskirtai šaliai, taip pat išsiaiškinti bendras tendencijas valstybės teisės raidoje.

Tačiau siekiant geriau atskleisti užsienio valstybių konstitucinės teisės esmę, būtina išnagrinėti jos teisinio reguliavimo šaltinius.

Užsienio šalių konstitucinės teisės šaltiniai

Šiuo metu advokatai nurodo tris šaltinius: konstituciją (ar konstitucinius aktus), pagrindinius šalies įstatymus ir papildomus aktus.

Remiantis pačiu pavadinimu, kurį mes svarstomedrausmė, pagrįstai pradėti tyrinėti šaltinius su Konstitucija. Ši forma yra normų rinkinys, nustatantis bendrą valstybės raidos kryptį. Reikia pažymėti, kad Konstitucija gali būti vienintelis dokumentas, pažymėjimas ir aktų rinkinys (antrasis vardas šiuo atžvilgiu yra konstituciniai aktai). Taip pat yra šalių, kuriose Konstitucijos sąvoką pakeičia religiniai veiksmai. Pavyzdys yra Vatikanas ar musulmonų šalys, kuriose itin stipri islamo padėtis.

Pagrindiniai teisės aktai priimami 2008 mdėmesio nes Jame pateikiami konstitucinių aktų paaiškinimai. Kaip minėta anksčiau, Konstitucija nustato tik kryptį (išskyrus retus išimtis). Įgyvendinimo ir veikimo mechanizmai paaiškinami reguliariais teisės aktais. Norint išsamiau suprasti šį pavyzdį. Pagrindinis valstybės įstatymas skelbia žmogaus teisę laisvai pasirinkti politinę partiją. Kaip ši teisė gali būti įgyvendinta, paaiškinami galiojantys rinkimų įstatymai.

Užsienio šalių konstitucinės teisės šaltiniaiįtraukti papildomus veiksmus. Tai, atrodo, yra valstybės konstitucijos, vietos teisės aktai, pripažintų teisės teoretikų doktrinos. Prieštaringas klausimas yra tarptautinių aktų įtraukimas. Tai įmanoma, tačiau su sąlyga, kad šiuos dokumentus įstatymų leidžiamosios valdžios institucijos patvirtino nustatytu būdu.

Atitinkamai, konstitucinis užsienio įstatymasjų formavimo ir vystymosi šalys veikia su įvairiomis taisyklėmis, esančiomis "piramidės" forma, kurios viršūnė yra Konstitucija ir konstituciniai aktai.

Suprasti šio straipsnio apibūdintus taškussusijusi su užsienio valstybių teise, padeda orientuotis į valstybinės raidos formų įvairovę ir šiuolaikiniame pasaulyje vykstančius procesus.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą