Kodėl visi Rusijos tautos vadina broliškumą: istorija ir modernybė

Išsilavinimas:

Nuo vidurinės mokyklos istorijos istorijos visi tai žinoSlavų tautos yra broliškos. Jų santykiai yra dėl istorinės kilmės ir tam tikrų teritorinio gyvenimo etapų. Kitaip tariant, slavų tautos laikomos broliškomis, nes tai yra istorinė tikrovė. Iki šiol yra daugybė archeologinių radinių, patvirtinančių visų slavų tautų giminystės teoriją. Tačiau yra daugiašalių valstybių, kurios propaguoja bendruomenių "monotoniškumo" ideologiją, kuri jų esme yra visiškai kitokia.

Kaip žinome, rusai elgiasi istoriškaigiminaitis su rytiniais slavais, bet visos kitos tautos, gyvenančios šiuolaikinės Rusijos teritorijoje, lygiosios su rusais laikomos broliškomis. Straipsnyje mes stengsimės išsiaiškinti, kodėl Rusijos tautos yra broliškos.

Imperijos laikai

1721 m. Caras Petras Didysis tapo Visurežiaus imperatoriumi. Nuo šio momento prasideda visiškai naujas skyrius šalies istorijoje.

kodėl visos Rusijos tautos vadinamos broliškomis

Iki nurodytos istorinės momento daugmaža, valstybė buvo Rusijos imperijos dalis. Didėjant kovos jėgai, dauguma žmonių įstojo į imperiją. Taigi devyniolikto amžiaus pabaigoje Rusijoje buvo milžiniškas bendruomenes, kurios nebuvo slavai. Reikia pažymėti, kad daugelis tautų šiandien liko Rusijoje. Etninės mažumos atnešė nemažai naujos kultūros į imperijos kultūrą.

Buvo aišku, kad kovinė jėga priklauso nuo karių skaičiaus, taigi Rusijos imperija bandė įveikti kuo daugiau teritorijų.

broliškos tautos Rusijoje
Tai rodo, kad broliškos tautosRusija, kaip šiandien vadinama, daugelį metų egzistuoja. Jie ne tik susisiekė vienas su kitu, bet ir bendradarbiavo, nes dalyvavo valstybės gyvenime. Tai paaiškina, kodėl visos Rusijos tautos vadinamos broliškomis.

Ideologinis konsolidavimas

Visiškai skirtingų tautų santykiaistipriai sustiprėjo sovietinės valdžios ideologijoje XX amžiuje. Sovietmečiu visur skandavo šūkis, kad "broliškos tautos yra viena". Taigi tarybinės vyriausybės viršūnė norėjo sustiprinti vidinį stabilumą ir sukurti visiškai naują socialinę formaciją - sovietų žmones.

broliškos slavų tautos
Tuo pačiu metu neatsižvelgta į etnines savybes. Visi buvo laikomi vienodais. Ši politika iš esmės pateisino save, nes per sovietinius laikus praktiškai nebuvo jokių etninės ir rasinės diskriminacijos problemų, nesudarė konfliktų tarp skirtingų bendruomenių. Visi piliečiai tikrai laikė save "tarybiniais broliais".

Problema ta, kad buvo TSRStotalitarinė valstybė, todėl visa politinė veikla buvo vykdoma su žmogaus teisių pažeidimais. Tiesą sakant, žmonės negalėjo laisvai mokytis savo tautos tradicijų ir kultūros, nes šalyje buvo "išlyginti". Tačiau šis faktas nepadeda atsakyti į klausimą, kodėl visos Rusijos tautos vadinamos broliškomis.

Šiuolaikinė valstybės etinė politika

Iki šiol, politinis kursas rusųValdžios institucijos yra nukreiptos į etninių klausimų demokratizavimą. Šiuolaikinėje Rusijoje suteikiama laisvė savęs pažinti savo etninę kilmę, kultūrą ir vietinių gyventojų tradicijas.

broliškos tautos yra viena
Nepaisant to, bando Rusijos valdžios institucijosvisais būdais išsaugoti visų tautų vienybę. Tai daroma siekiant išsaugoti socialinį stabilumą valstybėje. Tam tikri teritoriniai, ekonominiai ir politiniai interesai leidžia suprasti, kodėl visos Rusijos tautos vadinamos broliškomis. Viskas priklauso nuo valstybės interesų ir ilgalaikio buvimo vienos šalies teritorijoje.

Išvados

Taigi, straipsnyje mes sužinojome, kodėl visos tautosRusija vadinama broliška. Tai yra ekonominiai, politiniai ir teritoriniai veiksniai. Šiuo atveju vaidmuo tenka Rusijos tautų, kurios priklauso vienam teritoriniam vienetui, laiką. Taigi, broliškos slavų tautos turi istorinius santykius, o rusai - teritorinius-politinius.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą