Monohidriniai alkoholiai, jų fizikinės ir cheminės savybės

Išsilavinimas:

Alkoholiai yra atskira organinių medžiagų klasėjunginiai, kurių sudėtyje yra viena arba daugiau hidroksilo grupių. Priklausomai nuo OH grupių skaičiaus, šie deguonies junginiai yra suskirstyti į vienkristalius alkoholius, triatominius ir tt Dažniausiai šios sudėtingos medžiagos laikomos angliavandenilių dariniais, kurių molekulės pasikeitė, vienas ar keli vandenilio atomai yra pakeičiami hidroksilo grupe.

monohidriniai alkoholiai

Paprasčiausi šios klasės atstovai yra monohidriniai alkoholiai, kurių bendra formulė yra tokia: R-OH arba

vienkristalieji alkoholiai tai
Cn + H 2n + 1OH.

Homologinė šių junginių serija prasideda metilo alkoholio arba metanolio (CH3OH), po to etanolio (C2H5OH), tada propanoliu (C3H7OH) ir tt

Alkoholiui būdingas anglies skeleto ir funkcinės grupės izomerizmas.

Monohidriniai alkoholiai turi tokias fizines savybes:

 1. Alfoliai, kurių sudėtyje yra iki 15 anglies atomų, yra skysčiai, o 15 ir daugiau yra kietosios medžiagos.
 2. Tirpumas vandenyje priklauso nuo molekulėsmasė, nei ji yra, vandenyje tirpus alkoholio blogiau. Tokiu būdu, mažesnės alkoholiai (iki propanolio) yra maišosi su vandeniu įvairiomis proporcijomis, ir tuo didesnis yra praktiškai netirpus jame.
 3. Virimo taškas taip pat didėja didėjant atominei masei, pvz., T bp. CH3OH = 65 ° C, ir t yra verdantis. C2H5OH = 78 ° C
 4. Kuo aukštesnis virimo taškas, tuo mažesnis yra kintamumas, t. Y. medžiaga išgaruoja blogai.

Šios fizinės sočiųjų alkoholių savybės suviena hidroksilo grupė gali būti paaiškinta dėl tarpmiestinio vandenilio ryšio atsiradimo tarp atskirų paties junginio molekulių arba alkoholio ir vandens.

Monohidriniai alkoholiai gali patekti į tokias chemines reakcijas:

 1. Degimas - liepsna yra šviesi, išsiskiria karštis: C2H5OH + 3O2 - 2CO2 + 2H2O.
  riboti monohidrinius alkoholius
 2. Pakeitimas - alkanolių sąveika su aktyviaisiais metalais, reakcijos produktai yra nestabili junginiai - alkoholiatai, - galintys suskaidyti vandenį: 2C2H5OH + 2K - 2C2N5OK + H2.
 3. Sąveika su vandenilio rūgšties rūgštimis: C2H5OH + HBr-C2H5Br + H2O.
 4. Esterifikacija su organinėmis ir neorganinėmis rūgštimis, dėl kurių susidaro eteris.
 5. Oksidacija, kuri gamina aldehidus arba ketonus.
 6. Dehidratacija.Ši reakcija vyksta kaitinant katalizatoriumi. Vidutiniškai dehidracija žemesniuose alkoholiuose įvyksta pagal Zaicevas taisyklę, šios reakcijos rezultatas yra vandens ir nesočiųjų angliavandenių susidarymas. Kai intermolekulinės dehidracijos reakcijos produktai yra eteriai ir vanduo.

Atsižvelgęs į alkoholio cheminės savybes,darant išvadą, kad monohidriniai alkoholiai yra amfoteriniai junginiai, nes jie gali reaguoti su šarminiais metalais, pasižyminčiomis silpnomis rūgščių savybėmis ir vandenilio halogenidais, rodančiais pagrindines savybes. Visų cheminių reakcijų metu sutrinka O-H arba C-O jungtis.

Taigi ribojantys monohidriniai alkoholiai -Tai yra kompleksiniai junginiai, turintys vieną OH grupę, neturintys laisvų valentingų po CC susivienijimo susidarymo ir silpnosios rūgšties ir bazės savybių. Dėl savo fizinių ir cheminių savybių jie yra plačiai naudojami organinėse sintezės, tirpiklių, priedų degalų, taip pat maisto pramonės, medicinos, kosmetologijos (etanolio) gamyboje.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą