Oktobriistų partija kaip politinio Rusijos olimpinio dešiniojo šono

Naujienos ir visuomenė

XX a. Pradžia buvo pažymėta rusamsimperija buvo audringas socialinių ir politinių judėjimų tarp masių, tarp intelektualų, net didieji magnatai buvo nepatenkinti dabartine politine ir ekonomine situacija, kuri buvo atskleista 1905-1907 metų revoliucijoje. Vienas iš svarbiausių pasiekimų gali būti vadinamas politiniu pliuralizmu. Ir viena iš jo apraiškų buvo Octobristų partija.

Spalio partija

Šventosios partijos formavimo pagrindas

Vis dėlto laikotarpiu po liberalių reformųDevynioliktame amžiuje Rusijoje pradėjo rodomi liberalūs judėjimai ir politiniai ratai, visi jie buvo labai įvairūs ir nebuvo sistemingi. Aktyvaus kapitalistinių santykių plėtra po 1861 m. Paskatino galingą pramoninę revoliuciją. Naujoji gamyklos savininkų klasė tampa vis svarbesnė. Per buržuazines revoliucijas ir reformas buržuazija atėjo į valdžią beveik visose Europos šalyse. Buvo atlikti reikšmingi politinių sistemų pokyčiai; bendrasis balsavimas, nepriklausomas teismas, skirtingi politinių veiksmų metodai, apie kuriuos negalima pasakyti apie Rusiją. Tiesą sakant, buržuazijai buvo atimta galimybė bet kokiu būdu daryti įtaką politiniams sprendimams, kurie, žinoma, apskritai neatitiko rusų pramonininkų.

politinės partijos Octobriistas

Octobristų partijos formavimas

Tarp rusų liberalų, kaip jau minėtapirmiau nebuvo vienybės, o palaipsniui prasidėjo jų atskyrimas, kuris sustiprėjo ir pasibaigė dėl praėjusio amžiaus pradžios revoliucinių įvykių. 1905 m. Spalio 17 d. Imperatorius pasirašė manifestą dėl Rusijos imperijos politinių fondų keitimo. Taip pasirodė Octo partija. Ją daugiausia sudarė dideli verslininkai, prekybininkai, žemės savininkai, nedelsiant remia karališkąjį manifestą ir tikėjo, kad revoliucija pasiekė savo tikslus. Octotbristų partija perėjo į vyriausybės stovyklos pusę ir nebepalaikė revoliucinių šūkių. Octobristų partijos vadovas A. I. Guchkovas atvyko iš valstiečių šeimos, XIX a. Pabaigoje jis įsitraukė į finansinę veiklą ir netrukus jo sėkmė leido jam užimti Maskvos prekybos banko valdybos pirmininko postą. Jo pozicija Rusijos politinės tikrovės reformoje buvo labai nuosaikus ir sudarė evoliucinius socialinės sistemos pokyčius.

Octobristų partijos lyderis

Partijos progreso programa, spalio 17 d

"Octo Party" pristatė savo Rusijos restruktūrizavimo programą. Jos pagrindinės nuostatos buvo:

  • Rusijos vieningumo ir nedalomumo išsaugojimas konstitucinės monarchijos forma.
  • Lygiomis teisėmis.
  • Piliečių teisių garantijos.
  • Valstybinio žemės fondo, skirto smulkiesiems ūkininkams padėti, sukūrimas.
  • Nepriklausomas ir teisingas teismo procesas.
  • Nacionalinės švietimo sistemos, transporto sistemos plėtra.

Rusų vidurinė buržuazija ir oktobrizaijie neatsilaikė, tai liudija komercinės ir industrinės partijos atsiradimas, kuris patys sukoncentruoja pagrindinę dalį Rusijos visuomenės vidurinių sluoksnių. Per daugelį metų neteisinga taktinė kovos su oponentais ir toliau linkę į savo nuomonę radikalių monarchistų atžvilgiu neleido jai imtis svarbių pozicijų. Ši politinė partija (spalioistai) 1917 m. Išnyksta iš politinės arenos.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą