Kas yra PEST analizė ir jos reikšmė šiuolaikiniame pasaulyje?

Naujienos ir visuomenė

Dabar pasiektas šiuolaikinis verslaspakankamai aukštas vystymosi lygis, kai itin svarbu stebėti tuos veiksnius, kurie turi didelę įtaką sėkmingam įmonės vystymuisi. Vienas iš pagrindinių metodų, kurį šiuo metu naudoja didelės įmonės, yra PEST analizė. Tai yra kompleksinė išorės veiksnių analizė, daranti įtaką verslo subjektų veiklai. Pats pavadinimas apima pagrindines analizuojamas sritis: politiką, ekonomiką, visuomenę ir technologijas (politinę, ekonominę, visuomenę, technologijas - PEST).

Šio lygio analizė atliekama siekiant nustatytitiek mikro ir makro veiksniai, kurie turi tiesioginės įtakos rezultatams, kaip įmonės vykdomą veiklą ir ateities perspektyvas. Reikėtų pažymėti, kad į aplinkos struktūros PEST analizė identifikuoja makro (kuri apima politinio režimo, ekonomikos, mokslo ir technologijų, socialinės-demografinės aplinkos ir gamtinių veiksnių analizė) ir mikroaplinkos (konkurentų, klientų, tiekėjų, akcininkai, profesinės sąjungos, ir tt ), kai pirmasis veiksnių rinkinys yra svarbesnis.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tarp visųišoriniai veiksniai, darantys įtaką įmonės veiklai, pirmenybė turėtų būti teikiama politiniam veiksniui, nes vyriausybė gali tiesiogiai paveikti valstybės ekonominę sudedamąją dalį, dirbtinai taikydama tam tikras taisykles, kad išlaikytų tam tikrą ekonominį kursą. Vyriausybei priklausančio nacionalinio banko dėka vyriausybė keičia diskonto normą, kontroliuoja apyvartoje esančių pinigų sumą, analizuoja BVP lygį ir pan. Taigi įmonės PEST analizė privalo apimti valstybės, kurioje vykdoma ekonominė veikla, politinius aspektus. Tas pats turėtų būti atsižvelgiama ir į patekimą į užsienio rinkas, nes informacijos trūkumas šioje srityje gali sukelti neteisingą prekių padėties nustatymą ir faktinio pelningumo sumažėjimą vykdant verslą. Taip pat turėtumėte žinoti mokesčių teisės aktus ir galiojančius šios srities teisės aktus.

Taip pat atliekamas bankų sektoriusPEST analizė, leidžianti atsižvelgti į ekonominius, socialinius ir technologinius veiksnius įgyvendinant strateginį finansų sektoriaus planavimą ir plėtrą. Ekonominiai veiksniai apima vidutinę palūkanų normą, užsienio valiutos kursą, infliacijos lygį, apyvartoje esančių pinigų kiekį, nedarbo lygį, energijos kainas, investavimo politiką ir faktines gyventojų pajamas. Be to, banko PEST analizė apima tokius socialinius ir kultūrinius veiksnius, kaip besikeičiančios vartotojų preferencijos, skirtingų gyventojų grupių gyvenimo būdas, vartotojų veikla, demografinė struktūra ir gyventojų judumas. Technologiniai veiksniai, kurie yra sparčiausiai ir svarbiausi poveikio masto požiūriu, taip pat atlieka svarbų vaidmenį nustatant perspektyvius tikslus ir uždavinius bankininkystės sektoriuje. Tai turėtų apimti tendencijas, susijusias su mokslinių tyrimų ir plėtros, intelektinės nuosavybės apsaugos, mokslinių tyrimų ir plėtros sąnaudų, naujų technologijų ir elektroninės įrangos atsiradimo, naujų išradimų patentų ir tt tendencijomis.

PEST analizė yra tokia svarbi bet kurplanuojant įmonės veiklą, kuri dažnai yra vienintelė galimybė greitai reaguoti į situacijos pokyčius. Štai kodėl dauguma organizacijų ir bankų būtinai naudoja PEST analizės metodus, nes tai daro įmonės veiklą labiau sėkmingą.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą