Moralės funkcijos ir struktūra

Naujienos ir visuomenė

Moralės struktūra
Moralija yra gana sudėtingareiškinys, kuris prieštarauja viešojo mąstymo formai. Kita vertus, jį galima apibūdinti kaip vertybių ir principų, lemiančių žmonių veiksmus, norma. Toks moralinių idealų, elgesio taisyklių ir reikalavimų rinkinys iliustruoja žmonių santykius pagal kiekvieno žmogaus blogio ir gerumo apibrėžimus, teisingumą, klasę ir statusą.

Apibūdinama moralės samprata ir struktūrafunkcijų rinkinys, kurį jis atlieka. Šios žmogaus elgesio sudedamosios dalies esmė buvo suformuota ilgą istorijos laikotarpio įtaką. Leiskite išsamiai įvertinti kiekvieną iš funkcijų.

  1. Kognityvinis. Moko žmones pamatyti kitų asmenų veiksmus moralinių vertybių prasme.
  2. Švietimo. Tai lemia tam tikrų kiekvieno individo stereotipų raidą. Tai leidžia jums transformuoti etikos normas į nuolatinį įprotį.
  3. Moralės samprata ir struktūra
    Į vertę orientuotas. Moralija leidžia nustatyti tam tikrasgaires kiekvienam asmeniui. Ši funkcija neturi jokios praktinės reikšmės, bet suteikia asmeniui idėją apie jo tikslą ir gyvenimo prasmę. Tikėtina, kad kiekvieną dieną žmogus apie tai nieko nesupranta, bet sunkiu laiku, visų žmonių protu, mintis apie "kodėl aš gyvenu?" Blyksi ir į vertę orientuota funkcija leidžia rasti atsakymą į klausimą.
  4. Reguliuojama. Moralinės normos leidžia kontroliuoti tiek individo veiksmus, tiek visos visuomenės elgesį. Žmonės nereguliuoja vieni kitų elgesio, moralinės normos jiems tai daro.

Moralinės struktūros apima keletąistorinis lygis. Epochos pakeitė viena kitą, socialinė mąstymo moralinė sudedamoji dalis pasikeitė. Tačiau pagrindiniai elementai buvo nuosekliai vertybių orientacijos, moraliniai sprendimai ir etikos supratimas. Moralinės struktūros teoriniu požiūriu pristato moralinės sąmonės elementus kaip visumą vertybių kategorijų sistemą. Čia gero ir blogo, laimės, sąžinės, teisingumo ir gyvenimo kriterijai yra tarpusavyje susiję.

Moralinės struktūros apima

Moralinės struktūros sudėtyje yra tokios svarbioskomponentas kaip moralinis normas. Jie yra principų rinkinys, kuris yra individo ir visuomenės sąmonėje. Ypatinga šio komponento savybė yra būtina. Moralinės normos kaupia įgytą naudingą daugelio žmonių istorinę ir socialinę patirtį.

Moralinė struktūra taip pat suteikia vertęanksčiau minėta orientacija. Veiksmai, jausmai, viltis ir ketinimai - viskas gali būti suburta į puikų tikslą. Žmonės gali daug atsisakyti. Visi žmogaus gyvenimo aspektai dažnai vadovaujasi moralinių vertybių.

Moralinė struktūra taip pat apibrėžia įvairius dalykusasmeninės savikontrolės psichologiniai mechanizmai. Sąžinė laikoma viena seniausių ir asmeninių reguliuotojų. Kartu su garbe, pareigos ir savigarbos jausmu, asmeniui tenka moralinė atsakomybė.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą