Finansinė makro aplinka ir įmonės vidinė aplinka

Rinkodara

Dabartinėje rinkojekiekviena įmonė laikoma "atvira sistema". Todėl pagrindinės jos veiksmingos veiklos būtinos sąlygos yra ne tik įmonės vidinė aplinka, bet ir makroekonominės prekybos aplinka, t. Y. sėkmė tiesiogiai priklauso nuo to, kaip sėkmingai įmonė prisitaiko prie išorinės aplinkos - mokslinės, techninės, ekonominės, politinės. Tai labai priklauso nuo įmonės gebėjimo laiku nustatyti grėsmes jo funkcionavimui, jo pasipriešinimą kintantiems veiksniams, laiku atpažinti ir panaudoti atsirandančias galimybes, ir dėl to įmonės galimybės gauti maksimalią naudą iš to - tai yra pagrindiniai veiksmingo funkcionavimo kriterijai.

Apskaičiuota įmonės vidinė aplinkašios sritys: įmonės darbuotojai, jų potencialas, kvalifikacija; moksliniai tyrimai ir plėtra; organizacinė struktūra ir kultūra; organizacijos finansai; rinkodara. Įmonės vidinė aplinka jungiasi ir glaudžiai sąveikauja su išorine aplinka.

Finansinę mikropą sudaro tik tie elementai, kurie tiesiogiai veikia įmonės veikimą, jo gebėjimą patekti į rinką. Tokie elementai yra:

  • medžiagų, žaliavų, įrangos, reikalingos gamybai, tiekėjai;
  • vartotojai.
  • konkurentai ir tarpininkai;

Kiekvienas iš šių elementų yra kokybiškai nevienodas, tačiau jie turi tam tikrą konkrečią įtaką sprendimų priėmimui ir įmonės veikimui.

Įmonės vidaus aplinka atsižvelgiama į ištekliusteikimas ir pajėgumai, ir vadovaujasi vadovų gebėjimais kurti strategijas, organizuoti gamybą, taip pat realizuoti savo paslaugas, darbus ar produktus.

Verslumo finansinė makroekonomikayra veiksnių rinkinys, kurį įmonės valdymas negali keistis, tačiau į jas turi atsižvelgti vykdydamas savo veiklą. Marketingo makroekonominės aplinkos veiksniai daro įtaką įmonei ir jos mikro aplinkai, todėl atsiranda naujų galimybių arba atsiranda nauji pavojai. Tai apima šiuos elementus:

1. Demografinė aplinka. Kiekvieno įmonės rinkodaros specialistai daug dėmesio skiria šiam veiksniui, tk. rinka susideda iš žmonių, todėl tokios savybės kaip tankis ir gyventojų skaičius yra labai svarbūs. Kiekybinis šio rodiklio augimas lemia rinkų ir žmonių poreikių augimą.

2. Ekonominė aplinka apima bendrą gyventojų perkamąją galią, susijusią su dabartinių sutaupytų lėšų, kainų, pajamų ir kredito galimybių lygiu, taip pat su nedarbo lygiu. Krizės ekonominė padėtis lemia atsargumą atliekant pirkimus ir sukelia išlaidų perskirstymą. Tačiau tai taip pat lemia geografiniai pajamų pasiskirstymo skirtumai.
3. Techninė ir aplinkosauginė aplinka lemia būtinybę stebėti bendrovės valdymą pagrindinėmis tendencijomis: STP paspartinimą, didesnį valstybės finansavimą moksliniams tyrimams ir plėtrai, tobulinimo strategijas ir griežtesnę valstybės kontrolę dėl prekių saugos ir kokybės.
4. Gamtinė aplinka, kurią sąlygoja racionalus gamtos išteklių naudojimas ir reprodukcija. Šiuo atžvilgiu verslininkystę kontroliuoja ne tik valstybės institucijos, bet ir įtakingos visuomenės grupės, kurios kiekvienai verslo sričiai patiki būtinybę dalyvauti sprendžiant natūralias problemas.
5. Politinę aplinką apibrėžia įstatymai ir kiti valstybiniai norminiai dokumentai, taip pat viešųjų grupių, turinčių įtakos organizacijoms, reikalavimai. Valstybinis reguliavimas yra susijęs su poreikiu apsaugoti vartotojus.
6. Kultūros aplinka.

Todėl būtina sąlyga veiksmingai įmonių veiklai yra visų mikro ir makroįmonių finansų vadovo apskaita.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą