Įmonės turtas ir jų klasifikacija

Rinkodara

Vienas svarbiausių elementų užtikrinabet kurios bendrovės sėkmingas veikimas yra įmonės turtas. Jie yra įmonės nuosavybė, atspindinti finansinėse ataskaitose pinigine išraiška.

Visas įmonės turtas gali būti padalintas į didelesgrupės: nuolatinės ir pagrindinės. Pirmoji kategorija apima kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, nematerialųjį turtą, fiksuotą ir apyvartinį kapitalą ir pan. Pagrindinis arba, kaip sakoma, įmonės ilgalaikis turtas yra ilgas įgyvendinimo laikotarpis, kuris bus reikalingas jų pardavimo metu.

Įmonės turtas apima apyvartinį kapitalą. Jie, skirtingai nuo ankstesnės kategorijos, gali būti konvertuojami į pinigus už gana trumpą laiką. Pavyzdžiui, tokie produktai yra gatavi gaminiai sandėlyje, gamybai reikalingos medžiagos ir žaliavos, skolininkų skolos, trumpalaikiams išleisti vertybiniai popieriai, taip pat grynieji pinigai indėlių ir atsiskaitymų sąskaitose.

Ilgalaikis įmonės turtas yra keletaspranašumai, pavyzdžiui, patikimumas, nes jie užtikrina nepertraukiamą pajamų augimą net esant dideliems finansiniams sunkumams, nes jie gali būti išnuomoti arba perleisti į nuomą. Be to, infliacijos svyravimai jiems mažiau veikia. Tačiau nepamirškite apie trūkumų buvimą, nes netekę ištekliai, aktyviai plėtojantys technologinę pažangą, greitai nusidėvi ir reikalauja pakeitimo ar modernizavimo, taigi ir papildomų išlaidų. Kaip žinote, organizacija turi ištirti rinkos situaciją ir sugebėti prisitaikyti prie bet kokių jos pokyčių, ilgalaikis turtas yra labai sunkiai manevringas.

Tačiau dabartinis turtas turi pajėgumųkad jie galėtų lengvai prisitaikyti prie bet kokių ekonomikos pokyčių. Be to, jiems būdingas aukštas likvidumo lygis. Galutiniai gaminiai apskritai gali tapti greito atsiskaitymo su klientais priemone. Bendrovės trumpalaikis turtas yra netobulas, juose yra keletas trūkumų. Pirma, jų nenaudojamos dalies išlaikymo išlaidos yra didelės. Antra, jie susiduria su infliacijos veiksniu, ty dėl to, kad rinkoje yra didelis infliacijos lygis, yra grėsmė, kad bus sumažintas. Šiuo atžvilgiu galime pabrėžti trečiąjį punktą: kai kurio finansinio turto rizikingumą.

Svarbiausias rodiklis, atspindintis finansinįbendrovės būklė yra grynasis turto dydis, per kurį galima apskaičiuoti, kokia yra produktyvi įmonė ir kiek ji teikiama iš jos nuosavų išteklių. Norint apskaičiuoti įmonės grynąjį turtą, būtina nustatyti skirtumą tarp turto ir balanso sumos. Šis rodiklis kasmet skaičiuojamas pagal galiojančius įstatymus.

Taigi, skaičiuodamas grynojo turto sumąnaudojamas visų ilgalaikio išteklių, tai yra pirmojo skyriaus balansą, taip pat trumpalaikio turto, kurie priklauso prie antrojo skirsnio rezultatas. Išimtis gali būti identifikuojamas pagal savas supirktas akcijas išpirkimo už atšaukimo arba perpardavimo kitiems klientams tikslu, taip pat skolos iš lėšų trūkumo privalomojo įnašo į įstatymų fondo įmonės forma.

Be to, grynojo turto dydis turi būti griežtasteigiamas, o jų suma yra didesnė už bendrovės įstatinį kapitalą. Šis reikalavimas leidžia vidaus ir išorės ataskaitų teikėjams vizualiai įrodyti, kad savo veiklos metu įmonė sugebėjo dauginti akcijų savininkų įnašus, taigi jis buvo pelningas. Pagal įstatymą leidžiama grynojo turto lygį sumažinti nuo įstatinio kapitalo dydžio tik pirmaisiais veiklos metais, nes per šį laikotarpį pagrindinė produkcija yra finansuojama savojo kapitalo sąskaita.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą