Investicijų efektyvumas

Finansai

Investicijų efektyvumo vertinimas.

Investicijų efektyvumas nustatomas sprendžiant užduočių rinkinį. Tai apima projekto įgyvendinamumo, absoliutaus projekto veiksmingumo ir lyginamojo veiksmingumo įvertinimą.

Projekto realizavimas reiškia jo galimybęįgyvendinant visus finansinio, techninio ir ekonominio pobūdžio parametrus. Absoliutus projekto efektyvumas reiškia, kad pasiektų rezultatų svarba viršija sukauptas išteklių sąnaudas. Lyginant veiksmingumą, mes suprantame galimą veiksmingumą palygindami skirtingus alternatyvius projektų projektus.

Veiksmingumas atskiro projekto investavimas.

Galimas individualių investicijų efektyvumasprojektams būdinga rodiklių sistema, atspindintis išteklių ir materialinių sąnaudų santykį bei ateities rezultatus, atsižvelgiant į investicinio projekto dalyvių interesus. Tuo pat metu investicijų efektyvumą galima atspindėti pagal projekto rezultato santykį su jo patirtomis išlaidomis. Investicijų įtaka gali būti apskaičiuojama dėl skirtumo tarp rezultato ir sąnaudų.

Investicinio efektyvumo tipai.

Yra investicijų finansinis (komercinis), biudžetinis ir ekonominis efektyvumas.

Komercinė - būdinga investicijapatį patrauklumą investuotojams ir jo finansinį gyvybingumą. Biudžetas - parodo finansinius projekto padarinius federaliniam, regioniniam arba vietos biudžetui. Ekonominis - atsižvelgiama į sąnaudas ir susieja jas su rezultatais, tuo pačiu atsižvelgiama į visas išlaidas, viršijančias tiesioginius investicinio projekto dalyvių interesus, kurie gali būti išreikšti vertės matmeniu.

Vertindama investicijų efektyvumą,socialinis ir ekonominis investicijų efektyvumas, ty yra ištirti visi galimi ekonominiai ir socialiniai projekto įgyvendinimo padariniai, taip pat visos išlaidos, susijusios su socialine veikla ir aplinkosaugos veikla.

Rezultatų ir išlaidų rodikliai apskaičiuotiper atsiskaitymo laikotarpį. Jos trukmė priklauso nuo objekto sukūrimo ir plėtros trukmės, techninės įrangos naudojimo trukmės, planuojamų pelno charakteristikų įgyvendinimo sąlygų, taip pat specifinių investuotojų reikalavimų.

Investicijų efektyvumas apskaičiuojamas pagal metodikąUNIDO. Rusijos praktikoje parengtos metodologinės rekomendacijos naudojamos vertinant projektų efektyvumą, siekiant juos atrinkti būsimam finansavimui. Vertinimo metodai yra suskirstyti į supaprastintą, taikomą pradinei preliminariai atrankai, ir tuos, kurie atsižvelgia į pinigų vertės pokyčius laikui bėgant.

Investicijų efektyvumo rodikliai.

Grąžinimo laikotarpis (atsipirkimas) išreiškia ryšį tarp grynųjų investicijų ir pajamų, gautų įgyvendinant investicinius sprendimus.

Paprasta grąžos norma parodo dalį išlaidų, kurios yra kompensuojamos pelno forma per vieną investicijų planavimo intervalą.

Apskaitos grąžos norma parodo investicijų efektyvumą, kaip grynųjų pinigų pajamų procentais daugiau nei pradinių investicijų suma.

Apskaitos grąžos faktorius apskaičiuojamas dalijant metinį vidutinį pelną pagal vidutines investicinio kapitalo sąnaudas.

Vertinamas investicijų efektyvumaslabai svarbu versle. Jei netinkamas investicinių fondų, mažą pelną teikimu, jų trūksta reikia galvoti apie būtinybę pasirinkti efektyviausius metodus vykdomų ar planuojamų projektų analizę.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą