Rusijos Federacijos kredito ir bankų sistema

Finansai

Iki šiol bankų sistemapateikiama bankų ir įvairių skolinimo organizacijų rinkinio forma. Galingiausios funkcijos priklauso centriniam valstybiniam bankui, jame kalbama apie pinigų emisiją, taip pat paskolinama visai bankų sistemai, naudojamos grynųjų pinigų atsiskaitymo priemonės, atliekama kapitalo statyba ir vykdoma užsienio prekyba. Visą bankų sistemą, struktūrą ir funkcijas reguliuoja Rusijos Federacijos centrinis bankas.

Rusijos Federacijos kredito ir bankų sistema

Kredito ir bankų sistema
Bankai yra suskirstyti į verslą ir išleidžiami, tai yraleidžia kurti naujus ekonominius mechanizmus šalyje. Organizuoja pinigų apyvartą ir aptarnauja Centrinio banko klientus. Jis turi ypatingą poziciją - ji yra pagrindinė visų juridinių asmenų, kurie užsiima ekonomine ir valdymo veikla. Veikia kaip komercinis bankas, tačiau pelnas nėra pagrindinis veiklos tikslas. Joks komercinis bankas neturi tokių išteklių. Pagrindinis Centrinio banko uždavinys - įgyvendinti valstybės politiką pinigų apyvartos srityje, užtikrinti stabilią pinigų pirkimo galią, reguliuoti įstatymų leidybą ir vėliau kontroliuoti komercinius bankus. Įtakoja bankų likvidumą, centrinis bankas reguliuoja makroekonomines proporcijas

Toks funkcijų atskyrimas suteikia galimybesCentrinis bankas daugiau dėmesio nuo obligacijų išleidimo reguliavimo, remiant stabilų veikimą bankų sistemos, užsiimti pinigų valdymą visai ekonomikai, taip pat teisėkūros.

Bankų sistemos struktūra ir funkcijos
Kredito ir bankų sistema yra gana funkcionalus, ji apima visus kreditinių santykių ir kaupiasi šalies valiutą, vėliau suteikiant pinigų paskolų forma.

Iki šiol šalies kredito sistema susideda iš kelių nuorodų:

  • bankų sektorius;
  • Centrinis bankas;
  • draudimo sektorius;
  • įvairios specializuotos finansų įstaigos.

Bankas yra kredito įstaiga, kurituri teisę priimti indėlius iš juridinių ir fizinių asmenų, vėliau paskyrus juos savo nuožiūra ir grįžti savininkui. Bankas taip pat atidaro ir tvarko juridinių ir fizinių asmenų banko sąskaitas. Pinigai ir bankų sistema yra visiškai priklausomi nuo centrinio banko, po jo sekos viešosios ir privačios bankininkystės struktūros. Jie atlieka tokias funkcijas:

  • ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų išdavimas, priimant indėlius tvarko komerciniai bankai;
  • paskolintų ir nuosavų lėšų įneša į centrinį banką komerciniai bankai;
  • dėl nekilnojamojo turto saugumo teikia ilgalaikes paskolas hipotekos bankams;
  • pensijas teikia pensijų fondai,
  • kredito sistema taip pat užsiima kredito bendrove.

Pinigų ir bankų sistema
Visa kredito ir bankų sistema pirmiausiapriklauso nuo Centrinio banko ir komercinių, investicinių, hipotekinių bankų pagalba yra pinigų srautų reguliavimas, kuris padeda valstybei įtakoti visos šalies makroekonomiką. Kredito ir bankų sistema yra ypač svarbi bet kurioje valstybėje.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą