Krikščionybė yra viena iš labiausiai paplitusių religijų

Dvasinė raida

Krikščionybė yra viena iš labiausiaibendros pasaulinės religijos. Jis grindžiamas monoteizmo principu ir buvo suformuotas I-II amžiuje judaizmo sistemoje. Pagrindinis šios religijos principas yra tas, kad Jėzus Kristus yra vienintelis Dievas, turintis tiksliai dieviškąją, o ne žmogaus galią, kuri įkūnyta žemėje kaip Dievo Sūnus mirti už visų žmonių nuodėmes. Tačiau krikščionybė nėra tik monoteistinis tikėjimas. Tai taip pat atneša vieningumo principus vienos žmogaus (Dievo, Logoso, Šventosios Dvasios) trijų dalių idėją.

Krikščionybė yra

Krikščionybės atsiradimas. Trumpai apie ankstyvą istoriją

Iš krikščionių supratimo atsirado jų religijastaiga dėl Jėzaus Kristaus kilimo į dangaus karalystę. Tačiau neįmanoma neatsižvelgti į tai, kad krikščioniškoji doktrina yra amžinos senosios žydų teologijos tęsinys, sumaišytas su graikų mitais. Taigi Paulius, jo autentiškuose Naujojo Testamento laiškuose, dar 1950-aisiais. er apibūdina "paslaptingą Jėzaus religiją". Remdamasis šiais raštais, Paulius nieko nežinojo apie dieviškąją Kristaus sampratą, ne apie slaptą vakarą, nei apie prisikėlimą po mirties. Jis aiškiai nenurodė, ar Jėzus buvo pakrikštytas, nors jis gana dažnai kalba apie krikštą Kristaus vardu.

Po 20 metų Marko evangelija gali atskleistikai kurios Jėzaus tarnystės savybės. Tuo pačiu metu ir vėliau Evangelijos iš Mato ir Luko labiau grindžiamos ankstesniais mokymais, bet Jonas išdėsto istoriją visiškai kitokiu būdu.

prasme žodis krikščionybė

Net ir pirmieji mūsų amžių amžius, daugelis iš jų parašytidarbai krikščionybėje laikomi nepatikimais ir nesąžiningais. Įvairios interpretacijos sukėlė ginčus dėl teologijos subtilumų. Nepriklausomybe krikščionių bažnyčioje baigėsi tai, kada pirmoji Nicene taryba, kurią šaukė imperatorius Konstantinas I 325 m., Priėmė pačią pirmąją tikėjimą. Ir 380 m. Romos imperijoje ši religija įgijo oficialų statusą.

Krikščionybės charakteristikos

Šioje religijoje yra tokių pagrindinių principų:

1. Spiritualistinis monotheizmas su doktrinu apie asmenų triskartėjimą vienoje dieviškoje būtybėje.

2. Dievas yra absoliučiai tobula Dvasia, Dievas yra meilė.

3. Žmogaus žmogus yra absoliučiai vertingas ir yra nemirtingas dvasinis dalykas, kurį Dievas sukuria savo paties įvaizdžiu.

4. Idealus žmogaus tikslas yra išsamus begalinis dvasinis tobulėjimas.

5. Dvasinis principas dominuoja materijoje. Ir Dievas yra jos valdovas.

6. Evilas nėra materialus ir nėra sukurtas iš jo, bet iš iškraipytos angelų ir žmogaus valios.

7. Krikščionybė taip pat yra kūno prisikėlimo doktrina ir palaima, kurią pasiekia teisieji apšviestame ir amžiname pasaulyje.

8. Krikščionybės dogma - Dievo žmogaus doktrina, nusileidusi žemei, kad žmones išgelbėtų nuo nuodėmės.

9. Ši religija pagrįsta pagrindine knyga, Biblija ir tikėjimu.

Taigi krikščionybė taip pat yra materijos ir dvasios harmonijos religija. Tai nepaneigia jokios žmogaus veiklos, bet bando juos visus patobulinti.

Kas yra krikščionybė kaip tikėjimas?

Visų pirma, tai yra tikėjimas, kad gelbėtojasžmonijos Jėzus Kristus buvo Dievas kūne, kurį užpuolė Šventoji Dvasia ir gimė Mergelės Marijos. Gyvenimas Žemėje Poncijaus Piloto laikais žinojo kančias ir buvo nukryžiuotas. Po jo mirties Jėzus nužengė į pragarą, o trečią dieną jis prisikėlė iš numirusių ir įžengė į dangų. Ir dabar iš ten jis ateis teisti ir gyvus, ir mirusiuosius.

kas yra krikščionybė

Tiksli žodžio "krikščionybė" prasmė yra ganatai miglotas. Vertindamas tai, labai svarbu, kokius istorinius ir religinius šaltinius galite pasikliauti ar su kuriais kalbate. Tradiciškai jo koncepcija pateikiama trijose pagrindinėse nuostatose: Apaštalinio tikėjimo simbolio, Nicosus tikėjimo simbolio, tikėjimo simbolio Athanasui. Tačiau buvo parengtos ir kitos nuostatos.

Įvairiais laikais stačiatikiai, katalikai, katarai,Gnostikai, protestantijai, mormonai, kvarkai ir kitos religinės grupės nebuvo laikomos krikščionimis ir laikomos krikščioniškomis. Daugumoje bažnyčių erezija laikoma išdavikliu, dėl kurio galiausiai įvyko masinis persekiojimas, kankinimas ir žmogžudystė.

Išgelbėjimas

Krikščionybėje žmogus yra pripažintasiš pradžių netobulas, kuris lengvai patenka į pagundymą (pradinį Adomo ir Ieva nuodėmę). Tokiu atveju kiekvienas gali gauti išganymą, kuris yra Dievo malonės forma. Būtina, kad žmonės priėmė Dievo buvimą po mirties. Kaip tiksliai vyksta šis procesas? Tai nėra visiškai aišku, nes yra keletas skirtingų teiginių: kai kurie mano, kad svarbiausias dalykas yra tikėjimas; kiti - kad tai turėtų būti patvirtinta gerais darbais. Nepaisant to, manoma, kad Jėzaus Kristaus mirtis yra visos žmonijos nuodėmių atpirkimas.

krikščionybės atsiradimas yra trumpas

Trejybė

Didžioji dalis krikščionių pasaulio palaikoTrejybės samprata, kuri remiasi vieninteliu Dievu, turi tris hipostas: Dievas Tėvas (sukūrė Visatą), Dievas Sūnus (Jėzus Kristus, išpirkusius žmones), Šventoji Dvasia (taupo žmogaus sielas).

Trinitarizmas ar Trejybės doktrina yralabiausiai krikščionys, bet ne visiems. Pavyzdžiui, unitaristai pripažįsta, kad egzistuoja tik kūrėjo dievo tapatybė. Ir vieninteliai sekmininkai tiki, kad Jėzus Kristus yra vienintelis Dievas.

Taigi krikščionybė yra viena iš labiausiai susiskaidžiusių religijų, kurioje yra daug denominacijų.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą