Sutarties nesutarimų protokolas yra svarbus dokumentas

Verslas

Sutarties sudarymo praktika, kad ir kokia būtųyra išlaikyti visus savo klausimus ir tuo pat metu ginti savo įmonės interesus. Būtent dėl ​​to yra papildomų susitarimų formos ir sutarčių nesutarimų protokolas.

Sprendimo priėmimo metu yra daug klausimų: ką daryti, pasirašyti susitarimą su nesutarimų protokolu arba sudaryti papildomą susitarimą. Kas atsitiks, jei viena šalis pasirašys nesutarimą, jei kita šalis to nepasirašys? Kokie yra dokumentų sudėtingumo ypatumai? Kai visuose šiuose klausimuose yra aiškumas, tada viskas vyksta, kaip norite.

Civilinės teisės ir ekonominio pobūdžio sutartys

Visos sutarties sąlygos nustatomos susitarimužinoma, pagal įstatymus. Tai reiškia, kad neturėtų būti jokių prieštaravimų. Tačiau šalių interesai gali nesutapti. Šalis, kuri gavo sutartį, kurią jau pasirašė kita šalis, turi galimybę ją pasirašyti, išleidusi sutarties nesuderinamumo protokolą. Šis pasiūlymas keisti tam tikras sutarties sąlygas, kurios gali būti sudarytos beveik visose civilinės teisės sutartyse. Toks protokolas sudaromas, kai vienai iš šalių yra susitarimas jau pasirašytas

Svarbu suprasti protokolo prasmęnesutarimai. Pavyzdžiui, yra tokia situacija, kai sutinkate su tiekėju dėl baudos sumos, jei mokėjimas už prekes yra atidėtas. Sutartyje tiekėjas neapriboja jo vertės, siunčia jums pasirašytą sutartį. Jūs parengiate protokolą ir atskleiskite savo sąlygas, siūlysite jį apriboti iki 10%. Ir išsiųskite sutarties kopiją tiekėjui, taip pat sutarties nesutarimų protokolą, kurį jis turi pasirašyti ir grąžinti jums. Kai abiem šalims pasirašius sutartį su nesutarimų protokolu (kurią galite pasirašyti ir grąžinti jums arba nebūti pasirašyta), byla neginčytina. Ginčų praktikoje bus nagrinėjamas variantas su nesutarimų protokolu ir 10% nuobaudos.

Ginčų atveju bus svarstoma arbitražesavo pasiūlymus dėl nesutarimų protokolo, ir jie turės neabejotiną pranašumą teismo sprendime. Svarbu prisiminti tik vieną niuansą. Sutartis pasirašyta su įrašu: su nesutarimų protokolu. Gavusi sutartį su parašu, bet be šio lemiamo papildymo, paprasčiausiai pridedamu protokolu, kita šalis gali mesti pasiūlymus į šiukšliadėžę ir pasakyti, kad jie nebuvo.

Valstybės sutartys ir papildomi susitarimai

Valstybės sutarties nesutarimų protokolasnesiskiria nuo kitų Rusijos Federacijos civiliniame kodekse numatytų sutarčių formų, nes joje vadovaujamasi ta pačia įstatymų norma - civilinis kodeksas. Protokolo dėl susitarimo nesutarimo priedo buvimas nereiškia, kad susitarimas nebuvo pasiektas. Tik kai kurie iš jo elementų gali būti keičiami taikant šią teisinę procedūrą.

Susitarimų dėl papildomo susitarimo protokolasmažai tikėtina, kad tai būtų prasminga dėl paprastos priežasties: jūs derėjote, sutinkate, pasirašysite papildomą sutarties sutartį. Ir tada, gavę susitarimą savo rankose, užuot pasirašę, parengiate nesutarimų protokolą. Toks elgesys yra įmanomas tik tuo atveju, jei nenorite daugiau santykių su šia bendrove ir neketins dirbti su jais ateityje.

Papildomas susitarimas, kaip taisyklėjie pasirašo po pagrindinės sutarties sudarymo ir pasirašymo, todėl visi dalykai, neįtraukti į technines problemas, yra derinami ir iš anksto susitarti, o sutarties nesutarimų protokole yra nuostatų, dėl kurių nebuvo pasiektas susitarimas, pakeitimai ir sutartis nebuvo pasirašyta vienos iš šalių.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą