Gamybos organizavimas ir planavimas: logistikos išlaidų valdymas įmonėje

Verslas

Gamybos organizavimas ir planavimas,kintančios konkurencijos sąlygos, kokybės kontrolė, gamybos procesų kompiuterizavimas, vartotojų poreikis maisto produktams - visi šie reikalavimai reikalauja, kad įmonės išspręstų veiksmingo gamybos sąnaudų valdymo problemą. Sandėliavimo, transportavimo operacijų išlaidų mažinimas didina įmonės padėtį tarp konkurentų ir lyderių rinkos santykių sistemoje. Šiuo atveju itin svarbi yra pramonės organizacija ir technologija, optimaliausio logistikos operacijų sąnaudų sprendimo pasirinkimas.

Logistikos išlaidos yra susijusios su sandėliavimu,užsakymų duomenų gabenimas, tiekimas, surinkimas ir tvarkymas. Kalbant apie turinį, jie panašūs į gamybos, transportavimo, prekių importo ir išsiuntimo kaštus. Dabartinė gamybos organizacija, naujų produktų, skirtų transportuoti ir pristatyti vartotojui, parengimas kelia didelį problemų skaičių, kurio sprendimas reikalingas siekiant efektyviai panaudoti įmonės finansinius išteklius.

Logistikos išlaidos, kaip išlaidų sumalogistikos procesų valdymas ir realizavimas, esant tam tikroms medžiagų srautų judėjimo riboms, nėra paskirstomas iš įmonės išlaidų sąskaita. Dėl to sunku įvertinti jų lygį, taip pat analizuoti jų įtaką logistikos sistemos veiksmingumui.

Svarbiausi logistikos sąnaudų komponentaiyra atsargų valdymo ir transportavimo išlaidų sąnaudos. Organizavimo ir gamybos planavime atsižvelgiama į tai, kad logistikos sąnaudos susidaro dėl tiekimo kanalų, metodų ir platinimo kanalų veikimo. Individuali įmonė pageidautina pateikti jas trijų pagrindinių komponentų sumai: LCn, gamybos ar eksploatavimo išlaidos (IX) ir paskirstymo arba paskirstymo sąnaudos (IX): LC = LCn + LCQ + LCp. gamyba įmonės lygmeniu numato, kad logistikos sąnaudos nustatomos procentine ar pinigine išreikšta pardavimo dalimi dalių arba žaliavų masės suma.

Logistikos išlaidų valdymas turėtųremiantis tam tikrais principais: tiesioginis sąnaudų susiejimas su gamybos procesais, apyvarta ir pardavimas; logistikos sąnaudų planavimas; informacinės bazės patikimumas planuojant; logistikos sąnaudų sudarymas visai įmonei ir atskiriems padaliniams; logistikos išlaidų apskaičiavimas tam tikrą laiką.

Taigi, efektyvi organizacija irgamybos planavimas, kokybiško logistikos valdymas pasiekiamas sumažinant kompanijos logistikos sąnaudas, apimančias tiekimo, gamybos ir pardavimų sritis.

Problema vertinama inovacijų efektyvumo problemanemažai mokslinių straipsnių. Daugiausia šiuose darbuose įvertinamas galimų investicinių projektų efektyvumas inovacijose. Vietos mokslas tradiciškai naudoja gamybos efektyvumo teoriją. Vakarų literatūroje šiuo klausimu yra įvairių požiūrių į inovacijų efektyvumo vertinimą. Labiausiai įdomų darbą galima vadinti "Hugo Hollanders" ir "Celicel Esser Funda" fondų "Innovation Efficacy Measuring", kuriame analizuojama inovacinės veiklos efektyvumas keliose ES šalyse. Tyrime buvo naudojama "Data envelopment analysis" (DEA) - metodas, pagrįstas linijinio programavimo principais, skirtas nustatyti gamybos vienetų santykinį efektyvumą, kuris vadinamas (DMU - sprendimų priėmimo skyrius).

Komentarai (0)
Pridėti komentarą