Kokia yra organizacinė valdymo struktūra

Verslas

Organizacinė valdymo struktūra yra ypatinga kompozicijanepriklausomi padaliniai arba atskiri postai, atliekantys valdymo funkciją. Ši struktūra dažniausiai vaizduojama diagramos pavidalu, rodančia struktūrinių vienetų santykį ir pavaldumą. Kitaip tariant, organizacinė valdymo struktūra - tai funkcinių ir specializuotų vienetų rinkinys, kuris yra susietas kartu kuriant, pagrindžiant, įgyvendinant ir priimant valdymo sprendimus.

Organizacinė valdymo struktūra daugelyje įmonių tai remiasiprincipas, kuris buvo sukurtas XX a. pradžioje. Remiantis suformuluotais principais, ši struktūra tapo vadinama biurokratine ar hierarchine struktūra. Vienas iš labiausiai paplitusių tokios struktūros formų yra linijinė struktūra, kuri rodo, kad vienas galvas turi būti struktūrinio padalinio vadovu. Galva - individualus ūkininkas turi turėti visas galias, taip pat atlikti vieningą jo darbuotojų valdymą, atlikti visas valdymo funkcijas. Tokiu būdu linijinė organizacinė valdymo struktūra Kiekvienas pavaldinis turi tik vieną lyderį, per kurį perduodamos visos reikalingos komandos. Tokiu atveju lyderis yra pavaldesnis tam lyderiui, kuris stovi virš jo lygio.

Linijinė struktūra, kaip ir visos kitos konstrukcijos, turi privalumų ir privalumų. Pagrindiniai privalumai yra šie:

- tokiais būdais yra griežtai laikomasi tarpusavio santykių, tiesiogiai, funkcijų ribose, taip pat aiški sistema jiems tenkintiems vienetams.

- pateikia aiškią vieneto sistemą. Šiuo atveju valdytojas gali išlaikyti savo rankose visą darbą ir visas funkcijas, kurios sudaro vieneto veiklą.

- atsakomybė iš esmės pasireiškia.

- atliekamas greitas funkcinių vykdomųjų padalinių veikimas aukštesnio lygio vienetų instrukcijoms.

Svarbiausi trūkumai yra:

- šiame padalinyje su linijine struktūra atsiranda veiklos problemų, pavyzdžiui, darbuotojų apyvarta.

- yra labai didelė priklausomybė nuo darbuotojų kvalifikacijos, nuo jų verslo ir asmeninių savybių.

- daug lygių tarp darbuotojų ir vadovo darbo.

- mažas lankstumas, taip pat prisitaikymas prie pasikeitusios situacijos.

Individualūs darbuotojai ir aparato padalinysvaldymas vykdo įmonės valdymo veiklą. Šiuo atveju jų tarpusavio santykiai yra tiek ekonominiai, tiek socialiniai, organizaciniai, tiek psichologiniai. Tokia koncepcija kaip organizacinė įmonės valdymo struktūra sako, kad čia visi darbuotojai ir darbuotojaiyra pavaldūs vienam lyderiui. Organizacinių valdymo struktūrų įvairovė priklauso nuo to, kokie yra funkciniai ryšiai tarp darbuotojų ir padalinių.

Iki šiol, yra 3 pagrindiniai kontrolės struktūras - Tikslinė, linijinis ir funkcionalus. funkcinis organizacinė valdymo struktūra, taip pat linijinis, turi visą darbo dieną dirbančio vadovo irdepartamentai. Linijinė struktūra nukreipta į tokį darbą, kuris atliekamas išilgai linijos nuo viršaus iki apačios. Bet linijinis valdymas negali savarankiškai išspręsti su ekonominėmis, projektavimo ir technologijų bei tiekimo problemomis susijusių problemų. Ir šiuo atveju jums reikia funkcinio vadovo, kuris užtikrintų darbo eigą.

Komentarai (0)
Pridėti komentarą